nieuws

TCX biedt employee-benefits uitsluitend via Internet aan

Archief

Het bedrijf in oprichting Total Care Matrix (TCX) gebruikt uitsluitend Internet als distributiekanaal voor employee-benefits. Alleen bedrijven die de beschikking hebben over intranet-voorzieningen komen in principe in aanmerking.

“De hoekstenen van dit model zijn gemak en transparantie”, zegt Wim Vonk, één van de partners van TCX. “Het gemak voor de werknemer zit in het inzicht en overzicht op één plek van het volledige pakket met bijbehorende voorwaarden, simulatie en afsluitmogelijkheden binnen zijn pakket, snelheid en beschikbaarheid rond de dienstverlening. Voor de werkgever geldt min of meer hetzelfde. Ook die wil inzicht en overzicht. Hij wil het gemak van één loket. Hij wil tevreden werknemers en hij wil deskundig en onafhankelijk advies.”
Het gebruik van Internet-technologie speelt een belangrijke rol in het concept van TCX. “Met behulp van Internet kan een groot deel van de activiteiten op basis van een 24-uurs beschikbaarheid veel klantgerichter en efficiënter plaatsvinden.”
Reden voor TCX om zich vooral te richten op bedrijven met vijftig of meer werknemers, die zich bevinden in zogeheten kennisintensieve branches, zoals automatisering, accountancy & consultancy en de overheid.
Flikkerende banners
“Wij willen onafhankelijk acteren in de markt, maar geven wel een preferred supplier list weer op onze site. Wij laten ons echter niet beïnvloeden door grotere kerstpakketten of door provisiebonussen. Op de site zullen geen flikkerende banners te zien zijn”, zegt Vonk.
Voor de automatisering wordt samengewerkt met onder andere Infa Software en systeemhuis Anva.
Progressief
“Allereerst voeren wij een zogeheten EB-scan uit bij een werkgever. Dit wordt gedaan door de consultancy-tak van het bedrijf. Het aanwezige EB-pakket wordt inhoudelijk beoordeeld. Ook kijken wij naar de positionering van het arbeidsvoorwaardenbeleid. Onze aanpak werkt vooral als er binnen het bedrijf sprake is van een progressief personeelsbeleid”, zegt Vonk.
Ook wordt de mate van automatisering van het bedrijf beoordeeld. Met name of het bedrijf over een intranet beschikt.
Uit deze EB-scan rolt een rapport met een advies en een implementatieplan. TCX kan vervolgens als intermediair optreden. Als er al een tussenpersoon betrokken is bij het leveren van financiële diensten aan de klant, dan kan TCX een faciliterende rol spelen ten aanzien van de infrastructuur.
Bij de implementatie van het EB-concept wordt een site gebouwd waar alle regelingen, voorwaarden, gegevens en dergelijke op komen te staan. Deze site is voor zover mogelijk aangesloten op systemen van bijvoorbeeld verzekeraars, uitvoeringsinstellingen, arbodiensten et cetera. TCX is in gesprek met een aantal leveranciers die deze mogelijkheid nastreven.
“Onze EB-advisering is gebaseerd op de gebeurtenissen in het leven van de klant als werknemer en als particulier. Dit kan bijvoorbeeld indiensttreding, uitdiensttreding of ziekte zijn, maar bijvoorbeeld ook een verhuizing in opdracht van de werkgever of een verhuizing in de private sfeer. Wij ondersteunen al die gebeurtenissen”, zegt Vonk. “Concreet betekent dit dat de werknemer inzicht krijgt in het voor hem geldende arbeidsvoorwaarden pakket, via het intranet of extranet van zijn werkgever of vanuit huis. Hij is in staat om, zittend achter zijn pc keuzes te maken in bijvoorbeeld zijn ziektekostenpakket.”
TCX neemt niet de salarisadministratie of personeelsadministratie voor zijn rekening. “Wij kunnen wel aansluitingen faciliteren en de contacten leggen.”
Inkomsten
TCX ontvangt zijn inkomsten uit een viertal lagen. Dit zijn een consultancy fee-laag, een abonnementenlaag, een provisielaag en een inkomstenlaag die bestaat uit de verkoop van losse modules.
De ‘fee-laag’ is een vast bedrag per uur voor adviesuren in het kader van de EB-scan. In de provisielaag ontvangt TCX gewoon provisie, als zij als intermediair fungeert voor de klant. In de abonnementslaag kan de werknemer een abonnement nemen op bijvoorbeeld adviesminuten. De vierde laag bestaat uit inkomsten die betrekking hebben op de verkoop van losse modules, al naar gelang de behoefte van de werkgever en werknemer (ook als hij al weg is bij de werkgever).
Wim Vonk en de drie andere partners in TCX – Christel Heus, Peter Zwiersch en Govert Versteeg – zijn voormalig werknemers van Fortis, waar zij actief waren op het gebied van financiële dienstverlening en ICT.
De vier hebben ook het plan om dit EB-concept ook elders in Europa op de markt te brengen. Het investeringskapitaal voor dit EB-concept is afkomstig van twee venture capitalists. De vier hebben ook eigen kapitaal in de onderneming gestoken.
TCX wordt bij het opzetten van de organisatie ondersteund door Price Waterhouse Coopers. Het bedrijf bestaat uit een holding en twee dochters: TCX Services en TCX Advisory. TCX Advisory heeft een SER-inschrijving en houdt zich bezig met onder meer assurantiebemiddeling, pensioenadvisering en financiële planning.
Wim Vonk: “Wij zijn zeker niet een puur provisiegedreven, ‘hit en run’-achtig bedrijf.”

Reageer op dit artikel