nieuws

Tachtig NVA-kantoren eigendom verzekeraars

Archief

De AM CaptiveGids die binnenkort op de AM Website in te zien is, bevat een kleine driehonderd vestigingen van assurantiekantoren, die eigendom zijn van verzekeraars. Ten minste tachtig kantoren zijn aangesloten bij de tussenpersonenorganisatie NVA.

Hofleverancier van captives die lid zijn van de NVA, is de nieuw gevormde assurantiegroep Kamerbeek-Meeùs van Aegon. Deze groep van enige tientallen assurantie- en makelaardijbedrijven, herbergt alleen al veertig NVA-leden.
Ook AXA heeft een relatief grote inbreng: van de blootgelegde AXA-captives zijn er zestien lid van de NVA. Fortis (zes kantoren) en ING (vijf kantoren) hebben een veel geringere inbreng in het ledenbestand van de tussenpersonenorganisatie.
De AM CaptiveGids is binnenkort te vinden op de website (www.amweb.nl) van AssurantieMagazine. De gids kent twee zoekingangen: de beperkte zoekfunctie (f 99 per jaar) maakt het mogelijk om op naam na te gaan of een assurantiekantoor eigendom is van een verzekeraar; de uitgebreide zoekfunctie (f 295 per jaar) biedt een compleet overzicht van alle captives in ons land. Inclusief het jaarboek AM CaptiveGids kost dit abonnement f 495 per jaar. Het boek zal ook los verkrijgbaar zijn: f 295.
Voor meer informatie en/of aanmelding als abonnee: Kluwerafdeling Klantcontacten, tel. 0570-47.33.63. Zie ook de antwoordcoupon op pag. 4.

Reageer op dit artikel