nieuws

Taboe.nl

Archief

Internet, internet en nog eens internet, verzuchtte tussenpersoon Gert van Lunteren in de vorige editie van AM. Het vermaledijde I-woord maakt hem depressief, zo erkent hij. “Alsof er geen leven is zonder internet.” Het gaat om mensenwerk, al onderkent Van Lunteren wel dat de verzekeringsadviseur de kracht van mensenwerk moet ondersteunen met internet. “Dan kan hij overgaan tot de orde van de dag.”

Een niet onbelangrijke vraag is natuurlijk: hoe dat te doen? De kracht van een persoonlijk advies hoeft geen tussenpersoon te worden uitgelegd. Maar hoe daarin internet te verweven? En hoe maak je de meerwaarde ervan duidelijk ten opzichte van zaken doen via internet? Het zijn twee kernvragen waarmee menig intermediairbedrijf worstelt.
Bij zijn afweging door de consument legt het element prijs veel gewicht in de weegschaal. Ten tweede wordt de benodigde informatie op internet steeds beter bereikbaar, waardoor de toegevoegde waarde van een adviseur bij eenvoudige verzekeringen afneemt. “Iets is niet meer ingewikkeld als het niet meer als zodanig wordt ervaren” en “Als mensen iets zelf kúnnen doen, wíllen ze het ook zelf doen”, waren twee spiegels die bedrijfsadviseur Roel Meijers onlangs bij een verzekeringsbijeenkomst voorhield.
Daarbij moet worden bedacht dat de service en logistiek van verzekeraars verbetert. Zodanig, dat de assisterende rol van een tussenpersoon bij schadegevallen en administratieve zaken minder noodzakelijk wordt. Waarmee overigens niets mis is, want de kerntaak van het intermediair is adviseren, maar dit terzijde.
Het omslagpunt voor de consument (de afweging adviseur of internet) komt lager te liggen. In deze strijd krijgt de tussenpersoon een nieuw wapen in handen. Op de website Premie.nl kan het intermediair zijn eigen tarieven voor autoverzekeringen aanbieden. Consumenten kunnen zoeken naar een lage autopremie en tegelijkertijd een lokaal kantoor vinden waar deze verkrijgbaar is. Voor de meeste mensen is dat ideaal: een scherpe prijs maar toch dat veilige gevoel van een loket in de buurt. Het is een formule die bijvoorbeeld Univé succes oplevert. De internettende klant kan terecht bij de lokaal gevestigde onderlinge.
Einddoel van Premie.nl is dat de consument zijn kenteken invoert en met een klik op de muis direct writers én intermediairverzekeraars op prijs gerangschikt krijgt. De aanbiedingen van de intermediairverzekeraars staan weer op (prijs)volgorde van assurantiekantoren waar die polis verkrijgbaar is.
De consument kan zo het eventuele premieverschil van _ 50 tussen (willekeurig) Proteq en Reaal afwegen tegen het gemis aan advies, hulp en gemak. Bijkomend gevolg is echter ook dat zichtbaar wordt dat dezelfde Reaal-polis bij Assurantiekantoor De Wit anders geprijsd is dan bij De Zwart Assurantiën. En daarmee is weer een taboe doorbroken!
Henri Drost
hdrost@kluwer.nl

Reageer op dit artikel