nieuws

Symposium Verzekeringskamer: toezicht op herverzekering

Archief

De Verzekeringskamer heeft circa 130 (vooral schade)verzekeraars uitgenodigd voor een minisymposium over het toezicht op de herverzekeringen.

De Kamer wil hiermee een tweeledig doel dienen:
– uiting geven aan haar bezorgdheid over verzekeraars vanwege de ontwikkeling van de herverzekeringsmarkt en een discussie opwekken over de wijze van toezicht op verzekeraars op het punt van herverzekering;
– een bijdrage leveren in de meningsvorming over internationaal toezicht op herverzekering, vooral met het oog op de in Europees verband in gang gezette heroriëntatie in de beoordeling van de solvabiliteit.
De doelgroep bestaat voornamelijk uit het management van brand- en aansprakelijkheidsverzekeraars dat verantwoordelijk is voor het herverzekeringsbeleid.
Een vertegenwoordiger van de Verzekeringskamer, van verzekeraars en van herverzekeraars voeren het woord. Centraal staat de oordeelsvorming omtrent de financiële positie van herverzekeraars.
De bijeenkomst op 18 mei in Apeldoorn onder leiding van voorzitter dr A. Vermaat wordt afgesloten met een paneldiscussie.

Reageer op dit artikel