nieuws

Symposium Riskmanagement door Stichting Moret Fonds

Archief

Het symposium Riskmanagement van de Stichting Moret Fonds gaat in op (on)verzekerbare risico’s, fraudepreventie en calamiteiten en het toenemend belang van doelmatig risicobeheer. Het symposium wordt gehouden in het Golden Tulip Hotel Figi te Zeist. Aan deelname van het symposium zijn geen kosten verbonden. Meer informatie en aanmelding bij Rostra Congrescommunicatie: 070-364.87.03. E-mail rostra@euronet.nl.

Traditioneel Assurantie Hockeytournooi in Den Haag
Het Assurantie Hockey Tournooi 1996 wordt vandaag gehouden bij hockeyclub Klein Zwitserland in Den Haag. In het verzekeringbedrijf werkzame hockeyers (zowel senioren als veteranen) kunnen zich aanmelden voor de diverse te vormen teams onder de paraplu’s van Amsterdam, Den Haag, Provincie en Rotterdam. Er is ook weer de traditionele roep om scheidsrechters. Voor meer informatie en aanmelding: 070-345.94.60 (P.J. Verstralen) of 010-421.06.15 (H.W. Nefkens).
TAC: Recente ontwikkelingen in de personenschade
De Tilburgse Assurantieclub organiseert een lezing met als titel “Recente ontwikkelingen in de personenschade”. Spreker is mr R.M.J.T. van Dort van Bureau Pals bv. De bijeenkomst vindt plaats in Hotel “De Postelse Hoeve” te Tilburg. Aanvang 20.00 uur. Inlichtingen S. Nieuwenhuis tel. 013-521.64.39.
Rendez-Vous de septembre
In Monte-Carlo is van 9 tot 14 september het internationaal treffen van verzekeraars, herverzekeraars en makelaars in herverzekeringen. Informatie: Direction du Tourisme et des Congrès, tel (F) 0033.92.16.60.51, fax 0033.93.10.84.84.
Int. congres van verkeersongevallendeskundigen
De EVU houdt een internationaal congres in samenwerking met het Niav in het Theater aan de Parade te ‘s-Hertogenbosch. 19 september is voornamelijk gewijd aan de technische expertise en analyse, terwijl op 20 september het letsel van verkeersslachtoffers en de schuldvraag alle aandacht krijgen. Deelname aan het gehele congres kost f 950. Inlichtingen bij Stichting EVU-Congres ’96, tel. 076-542.06.87.
Internet voor banken en verzekeraars
Euroforum organiseert een seminar met als titel Internet voor banken en verzekeraars, internet als ‘commercieel tool’. Tevens is er een informatiemarkt waar onder andere Microsoft, Cap Volmac, Hewlett Packard en Oracle vertegenwoordigd zijn. Het seminar vindt plaats in Grand Hotel Krasnapolsky te Amsterdam. Kosten f 995. Inlichtingen J. Pieschel tel. 040-297.48.65, fax 040-297.49.84 en e-mail mail@euroforum.nl.
“Hoe nu verder met pensioenregelingen”
De Kamer van Koophandel voor Rotterdam organiseert een voorlichtingsbijeenkomst met als titel “Rapport commissie Witteveen: hoe nu verder met pensioenregelingen?”. De bijeenkomst is bestemd voor de directie, P&O-functionarissen en verantwoordelijken voor werknemerspensioenen. Aanvang 13.30 uur in het Beurs-World Trade Center te Rotterdam in de “Grote Zaal”. Kosten f 175. Inlichtingen Mw. Op ’t Land tel. 010-405.77.90.
“Betalen via Internet”
Euroforum organiseert in samenwerking met Cap Volmac een congres met informatiemarkt. Thema van het congres is “Betalen via Internet, knelpunten, oplossingen en consequenties”. Tijdens het congres worden de volgende demonstraties gegeven: Toepassing van ecash bij recente projecten van DigiCash, het virtuele winkelcentrum door KPN Multi Media, homeshopping en homebanking door Microsoft. Kosten f 995. Het congres vindt plaats in het Musis Sacrum te Arnhem. Inlichtingen tel. 040-297.48.65, fax 040-297.49.84 en e-mail mail@euroforum.nl.
Jaarlijks congres Catastrophe Reinsurance
In Londen wordt door Euroforum het jaarlijks congres georganiseerd over herverzekering van rampen. Tijdens dit tweedaagse congres komen de laatste ontwikkelingen op het gebied van rampen herverzekering aan de orde. Ook wordt aandacht besteed aan de gevolgen van het broeikaseffect en natuurrampen op het verzekeringswezen. Kosten: , 799 (ex BTW). Meer informatie en aanmelding bij Euroforum in Londen, tel. 00-44.171.834.66.55.
TAC: Internet
De Tilburgse Assurantieclub houdt een lezing met als titel “Internet”. De lezing wordt verzorgd door Mw A. Slob van Delta Lloyd. De bijeenkomst vindt plaats in Hotel “De Postelse Hoeve” te Tilburg. Aanvang 20.00 uur. Inlichtingen S. Nieuwenhuis tel. 013-521.64.39.
TAC: Samenlevingscontracten/familierecht
De Tilburgse Assurantieclub organiseert een lezing met als titel “Samenlevingscontracten/familierecht”. Spreker is mr F.J.L.M. Prickartz van Daamen & Prickartz Notarissen. De bijeenkomst vindt plaats in Hotel “De Postelse Hoeve” te Tilburg. Aanvang 20.00 uur. Inlichtingen S. Nieuwenhuis tel. 013-521.64.39.

Reageer op dit artikel