nieuws

Switchen tussen verzekeraars in EU wordt gemakkelijker

Archief

Het wordt gemakkelijker om binnen de Europese Unie van de ene naar de andere verzekeraar over te stappen. De EU-commissie maakt zich hard voor vrijer dienstverleningsverkeer in de verzekeringsbranche.

In een rapport concretiseert de Brusselse overheid de huidige mantelwet. Daarnaast laat de commissie zich uit over verzekeringsdiensten via Internet. EU-commissaris Frits Bolkestein wil door dit alles een beter functionerende binnenmarkt voor verzekeringsdiensten bewerkstelligen.
Het rapport constateert dat veel lidstaten het toetreden door buitenlandse verzekeraars beletten. Er is sprake van veel rechtsongelijkheid, omdat nationale toezichthouders beperkingen opleggen. Ze beslissen onder meer op welke wijze verzekeringen aangeboden moeten worden. Deze houding tast de vestigingsvrijheid van verzekeraars aan, aldus de Commissie.
Toch zal een aantal nationale rechtsregels voor afhandeling van verzekeringszaken in andere lidstaten bindend zijn, zoals het voorschrift in welke taal de verzekering moet zijn gesteld en welke minimum voorwaarden moeten zijn opgenomen.
Wat betreft de verkoop van verzekeringen via Internet wil Brussel toetsen of de wettelijke basisregels van de binnenlandse markt volstaan. Tot nu toe gelden de toelatingsvoorwaarden van de overheid. Volgens de commissie wordt daarbij geen rekening gehouden met de nieuwe technologieën.

Reageer op dit artikel