nieuws

Switchen kan f 60 schelen

Archief

Consumenten die in de afgelopen twee jaar gewisseld zijn van zorgverzekeraar hebben daardoor gemiddeld _ 60 bespaard. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

Als verzekerden ook in de komende maanden weer bereid zijn om een bewuste keuze te maken voor hun zorgverzekeraar, dan zal dit een neerwaartse druk uitoefenen op de premies, verwacht het CPB.
Uit het onderzoek blijkt dat consumenten de afgelopen twee jaar veel meer bereid waren om over te stappen naar een andere verzekeraar dan in de jaren daarvoor. Het CPB heeft de bereidheid van consumenten tot wisselen van zorgverzekeraar op de ziekenfondsmarkt voor de periode 1996-2005 vergeleken met de afgelopen twee jaar.
Het aantal overstappers was in 2007 met 4,4% aanzienlijk lager dan in 2006. De afname van de bereidheid tot wisselen in 2007 heeft volgens de onderzoekers diverse oorzaken. Zo is het aantal collectief verzekerden verdubbeld (van 28% in 2005 naar 53% in 2006) waardoor veel verzekerden al in een relatief goedkoop collectief contract zaten. Verder speelt ook een rol dat verzekerden mogelijk niet ieder jaar willen wisselen van verzekeraar omdat ze de transactiekosten te hoog vinden.

Reageer op dit artikel