nieuws

Swiss Re: ‘Omstandigheden sector beter, maar niet super’

Archief

Hoewel de omstandigheden op de verzekeringsmarkten wereldwijd aanmerkelijk zijn verbeterd, wordt de verzekeringsindustrie nog altijd geconfronteerd met een ongekend hoog aantal belemmeringen om winst te kunnen genereren

Dit concludeert het hoofd van de financieel-economische advies- en onderzoeksunit van herverzekeraar Swiss Re. Als goede trends noemde hij dat de rentestand zijn laagste stand lijkt te hebben bereikt en de economie en aandelenmarkt aantrekken. Minder gunstig is dat verzekeraars nog altijd de financiële naweeën voelen van de aandelencrisis, de solvabiliteitsmarges voor de schadebranches verslechteren, de vermogensposities drastisch versterking behoeven en de verkoop van leven- en pensioenpolissen onder druk staan.

Reageer op dit artikel