nieuws

Swiss Re houdt rekening met winstdaling in 2000

Archief

Hoewel de bestuurders van de Zwitserse herverzekeringsmaatschappij Swiss Re geen dramatische terugval verwachten, houden zij wel rekening met een winstdaling als gevolg van het millenniumprobleem. In een speciale uitgave van de herverzekeraar, ‘Y2K-problem’ geheten, wordt stilgestaan bij de gevolgen voor de maatschappij zelf en diens verzekerden.

De schade die de Zwitserse herverzekeraar verwacht te moeten uitkeren als gevolg van millennium-gerelateerde gebeurtenissen, zal met name voortkomen uit bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen. Aandeelhouders van bedrijven die door het millennium in de problemen komen, zullen de bestuurders daarop aanspreken. Swiss Re verwacht dat met deze aanspraken zéér grote bedragen gemoeid zullen zijn. De herverzekeraar heeft de blootstelling aan dit risico al sterk beperkt. Afgelopen januari bestond de blootstelling uit nog maar de helft van die van januari 1998. In de meeste bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen is inmiddels ook sprake van uitsluiting van dit risico.
Een andere belangrijke schadepost ziet Swiss Re in brandverzekeringen opdoemen. Niet omdat er veel bedrijven spontaan in vlammen zullen opgaan, maar omdat er voor de bedrijven waar bijvoorbeeld de sprinklerinstallatie het laat afweten, meestal sprake is van ongeclausuleerde dekking.
Géén reservering
Opmerkelijk is dat Swiss Re géén reserveringen heeft gemaakt voor millenniumschades, althans niet voor wat de herverzekeringsactiviteiten betreft. Volgens Bruno Porro, hoofd van de herverzekeringstak, is daartoe besloten omdat de omvang van de claims niet te berekenen is. Bovendien verwacht Porro dat deze claims een nasleep zullen krijgen van ten minste tien jaar. Wel heeft de verzekeringsgroep voor de kosten die het millennium met zich meebrengt (het opzetten van een groepsbreed Y2K coördinatie- en alarmcentrum bijvoorbeeld) een voorziening getroffen van f 70 mln.
Swiss Re constateert dat verzekeringscontracten in de laatste maanden minutieus bestudeerd worden door verzekerde bedrijven. Zo is er bijvoorbeeld vaak discussie over de vraag binnen welk verzekeringscontract – dat van 1999 of dat van 2000 – de schade gedekt is die op 31-12-1999 om 00.00 uur (middernacht) ontstaat. Gezien de onduidelijkheid hierover eisen de betrokken bedrijven vaak een verlenging van de dekking uit het jaarcontract 1999, ofwel een tweejaarscontract. Swiss Re is van mening dat het niet goed is om verzekerden hierover in onzekerheid te laten. De directe verzekeraar moet duidelijkheid scheppen. Daarnaast stelt de herverzekeraar zich op het standpunt dat het nóg belangrijker is om preventieve maatregelen te treffen, zodat de schade uitblijft.

Reageer op dit artikel