nieuws

SVV van start met kwaliteitsplan

Archief

De Stichting Vakontwikkeling Verzekeringsbedrijf (SVV) is gestart met een kwaliteitsplan: door het hele land ‘lesobservatoren’ aan het werk gezet.

Deze lesobservatoren komen uit het reguliere HBO-onderwijs en hebben een sterk didactische achtergrond. Aan de hand van centraal ontwikkelde criteria, waaruit observatieformulieren zijn ontwikkeld, worden de lessen van de docenten geobserveerd. Daarnaast moeten de cursisten vragenlijsten invullen waar zowel het cursusmateriaal, de docent als de organisatie rondom de cursus aan de orde komt. Voor de beoordeling van het cursusmateriaal moeten ook de docenten formulieren invullen.
Aan de hand van de uitkomsten van zowel de observaties als de vragenlijsten wordt gekeken welke docent in aanmerking komt voor didactisch bijscholing op maat. Inmiddels zijn achttien lesobservatoren aangenomen, die volgens een vast bezoekrooster de docenten observeren. Dit betekent dat er per week ongeveer twintig tot dertig observatieformulieren binnenkomen bij de SVV. Bert Jannink, manager kwaliteitszorg bij de SVV, heeft hiervoor inmiddels ook administratieve ondersteuning gekregen. Per gegeven cursus worden de docenten één keer bezocht; alle docenten komen elk jaar aan de beurt.
Nieuwe docenten volgen verplicht de driedaagse didactische vaardigheidstraining. De bijscholingscursussen worden in eigen beheer ontwikkeld.
Aanleiding voor het kwaliteitsplan is de fusie vorig jaar juli met een groot deel van de mondelinge assurantie opleidingsstichtingen. Daarnaast vallen instellingen als de SVV niet meer onder het toezicht van het ministerie van Onderwijs. De branche had echter wel behoefte aan een eigen kwaliteitstoetsing.

Reageer op dit artikel