nieuws

SVV neemt pakket cursussen van zorgverzekeraars over

Archief

De organisatie Zorgverzekeraars Nederland (ziekenfondsen en ziektekostenverzekeraars) heeft haar afdeling Opleidingen per 1 maart overgeheveld naar de Stichting Vakontwikkeling Verzekeringsbedrijf SVV.

De afdeling met 2 medewerkers en 4 cursussen is afkomstig van de voormalige organisatie van ziekenfondsen Vereniging van Nederlandse Zorgverzekeraars VNZ.
Bij de fusie op 1 januari jl. van de VNZ met het Kontaktorgaan Landelijke Organisaties van Ziektekostenverzekeraars KLOZ tot Zorgverzekeraars Nederland, heeft de VNZ haar afdeling Opleidingen ingebracht in de nieuwe organisatie.
Integratie
Bij de fusie is op het gebied van opleidingen gekozen voor een zodanige integratie dat het cursusaanbod op logische wijze kan aansluiten op de veranderingen binnen de gehele branche van zorgverzekeraars. Deze integratie kan het best worden gerealiseerd door aansluiting bij de SVV, aldus meldt deze instelling.
Het opleidingspakket van de ziekenfondsen bestaat uit de cursussen: Basiscursus, Verstrekkingen ziekenfondswet, Verzekerden-administratie ziekenfondswet en Algemene wet bijzondere ziektekosten.
De examinering bij deze cursussen geschiedt voortaan door de Stichting Examens Assurantiebedrijf (SEA).
De cursussen leveren jaarlijks circa 1000 examenkandidaten, aldus de SVV. De recente wijzigingen in het stelsel van ziektekostenverzekeringen hebben de belangstelling verder doen toenemen.
Het cursusmateriaal voor de zorgverzekeringsbranche is beschikbaar voor interne bedrijfsopleidingen en zal in de toekomst ook beschikbaar zijn voor individueel schriftelijk onderwijs en voor mondeling onderwijs door assurantieclubs.

Reageer op dit artikel