nieuws

Sun Alliance wijzigt strategie en management

Archief

De Britse Royal and Sun Alliance heeft besloten om de verzekeringsactiviteiten van haar dochters in de Benelux te bundelen. Tevens heeft een ingrijpende wijziging plaats in het zittende management van de Nederlandse maatschappij Sun Alliance Verzekering.

Medio vorig jaar had Sun Alliance aangekondigd dat de activiteiten in de Benelux zouden worden samengevoegd in verband met de eis van de Britse fusiecombinatie Royal and Sun Alliance Group dat werkmaatschappijen een minimum bruto premie-inkomen van f 500 mln moeten bijdragen.
Met het oog op deze ‘fusie’ werd het eigen vermogen van Sun Alliance Verzekering, houdstermaatschappij van de Benelux-bedrijven, al uitgebreid tot f 62,5 (45,5) mln.
Overnamekandidaten
De vestigingen in België (inclusief Luxemburg) en in ons land zijn nu evenwel goed voor in totaal f 350 mln, beduidend minder dan de gestelde eis van f 500 mln. “Dat betekent inderdaad dat we flink wat te kort komen”, erkent scheidend directeur Joop M.F. Waterreus (61) die per 1 maart aftreedt en commissaris en adviseur wordt van de onderneming. “Door middel van autonome groei de vereiste schaalgrootte bereiken, lijkt erg moeilijk, dus kijken we uit naar serieuze overnamekandidaten. Als commissaris mag ik straks zelf daarin een rol proberen te gaan vervullen.”
Volgens Waterreus zal de overname-kandidaat gezocht worden in de markt voor bedrijfsmatige verzekeringen, de kernactiviteit van de Nederlandse maatschappij. De benodigde middelen zijn ruim voorhanden. “Sinds de fusie is Royal and Sun Alliance overgekapitaliseerd. Dat geld wil het concern investeren, en niet op de bank laten staan”, aldus Waterreus.
Als houdstermaatschappij voor de Benelux-activiteiten en volle dochter van de Britse Royal and Sun Alliance Group behoudt Sun Alliance Verzekering voorlopig haar huidige handelsnaam. Waterreus: “Een naamswijziging heeft geen haast, te meer omdat verwarring met Royal Nederland, een 100% dochter van Aachener & Münchener, moet worden voorkomen. Met Royal is afgesproken dat er over twee jaar een evaluatie plaatsvindt aan de hand waarvan er alsnog een mutatie kan plaatsvinden.”
Nieuw management
Mede als gevolg van de veranderingen bij Sun Alliance Verzekering heeft Waterreus – in het kielzog van Steve Herbert (50) die vorige maand is teruggekeerd naar zijn geboorteland Zuid-Afrika – besloten per 1 maart op te stappen als directeur.
Waterreus die een 45-jarige carrière heeft opgebouwd in de bedrijfstak, acht dit het juiste moment om het roer over te dragen aan Danny van der Eijk (38) die al twaalf jaar aan de maatschappij is verbonden. In de directie van de Nederlandse onderneming zit verder directeur Nick Kirk (35), verantwoordelijk voor de verzekeringstechniek.
“Ik ben niet de man die Sun Alliance in de volgende eeuw moet loodsen. Mijn taak was om de maatschappij weer een gezicht te geven in de markt, en verder stabiliteit en winstgevendheid. Dat is gelukt, denk ik. Overigens zal ik achter de schermen wel betrokken blijven bij de gang van zaken bij de onderneming”, aldus Waterreus
De vacature van algemeen directeur van Sun Alliance Benelux is na het vertrek van Herbert ingevuld door Roger McCorriston, afkomtig uit de gelederen van de Britse Royal Insurance Group. McCorriston was van 1992 tot 1994 algemeen directeur van Royal Global Europe, gevestigd in Rotterdam. Naast hem heeft ook Guy Boes (58), belast met de leiding van de Belgische vestiging in Brussel, John van der Burg (36) met de portefeuille financiën en informatietechnologie, en straks Danny van der Eijk zitting in het management van Sun Alliance Benelux.
Steve Herbert: terug naar Zuid-Afrika.
Joop Waterreus: per 1 maart weg.
Brutowinst verdubbeld
Sun Alliance Verzekering heeft vorig jaar een bruto premie-inkomen behaald van f 165 (145) mln. De brutowinst van de maatschappij groeide naar f 31,0 (16,5) mln. De Belgische vestiging had vorig jaar een bruto premie-inkomen van f 170 mln en een brutowinst van f 20 mln.

Reageer op dit artikel