nieuws

Sun Alliance uit de ‘rode cijfers’

Archief

Sun Allliance Verzekering, dochteronderneming van de gelijknamige Britse verzekeraar, heeft het vorig jaar aanzienlijk beter gedaan dan in 1994.

De winst vóór belastingen van Sun Alliance in ons land steeg van f -3,5 mln in 1994 naar f 8,2 mln in 1995. Het bruto premie-inkomen van de Nederlandse verzekeraar nam licht toe tot f 144,7 (142,2) mln.
De solvabiliteit van Sun Alliance Verzekering groeide naar 382% (151%).
Het moederbedrijf zag de bruto winst toenemen met 57% naar f 1.370 mln. De premie-ontvangsten groeiden naar f 8.959 mln, waarvan f 4.761 mln (53%) buiten Groot-Brittannië.

Reageer op dit artikel