nieuws

Sun Alliance: ondanks verbetering toch verlies

Archief

Ondanks een fikse verbetering van de resultaten, boekte Sun Alliance vorig jaar opnieuw een verlies van f -6,3 (-18,4) mln.

Het negatieve bedrijfsresultaat was het gevolg van het verlies in de autotekening van f -5,1 (-6,0) mln, en in de brandverzekering van f -2,0 (-7,5) mln. In de overige branches werd een marginale winst geboekt: Ziekte en Ongevallen f 0,5 (1,1) mln, Transport f 0,2 (0,5) mln, en Overige Varia f 0,2 (-6,4) mln.
Het bruto premie-inkomen beliep f 142,2 (140,9) mln, waarvan f 124,0 (126,4) mln voor eigen rekening. Het premievolume per branche luidt: -Ziekte en Ongevallen f 4,5 (4,6) mln -Motorrijtuigen f 50,3 (52,8) mln -Transport f 4,9 (4,6) mln -Brand f 39,4 (40,3) mln -Overige Varia f 24,9 (24,1) mln

Reageer op dit artikel