nieuws

Sun Alliance Leven: groei premie-inkomen en verlies

Archief

Sun Alliance Leven en Pensioen in Rotterdam heeft in 1994 een forse groei gerealiseerd van het premie-inkomen, dat in overheersende mate bestaat uit koopsommen. Ook het verlies nam toe, blijkt uit het jaarverslag.

Het bruto premie-inkomen beliep f 17,2 (in 1993: 9,2) mln, bestaande uit f 4,6 (2,8) mln aan periodieke premies en f 12,6 (6,4) mln aan koopsommen.
Het resultaat was een tekort van -f 3,8 (-3) mln. Dit negatieve resultaat is volgens de directie uitsluitend veroorzaakt door aanloopkosten.
De kosten beliepen f 5,8 (4,7) mln, waarvan provisie aan derden f 2,3 (1,2) mln. De afsluitprovisie wordt meteen verwerkt in de resultaten.
De portefeuille bestaat nagenoeg uitsluitend uit universal life-verzekeringen.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen beliep eind 1993 f 4,8 mln. Door storting van f 10,3 mln aan aandelenkapitaal door eigenaresse Sun Alliance Insurance Overseas Ltd en door verrekening van het verlies van f 3,8 mln over 1994 beloopt het aansprakelijk vermogen nu f 11,2 (4,8) mln.
De vereiste solvabiliteit is volgens het jaarverslag f 1,7 (1,7) mln en de aanwezige solvabiliteit beloopt f 11,2 (4,7) mln.
Eind 1994 had de maatschappij 15 medewerkers in dienst van wie 6 in de buitendienst.
In 1995 zullen binnen- en buitendienst worden uitgebreid, aldus de directie.

Reageer op dit artikel