nieuws

Succesvol eerste jaar Australische terrorismepool

Archief

De herverzekeringspool die in Australië door de overheid en de verzekeringsbranche in het leven is geroepen ter afdekking van het terrorismerisico kan terugzien op een succesvol eerste jaar

In het eerste tekenjaar, dat liep van 1 juli 2003 tot 30 juni dit jaar, werden 187 polissen afgesloten met een bruto premieomzet van € 33,mln. De nettowinst in het eerste jaar beliep € 319.000, terwijl € 10,9 mln aan de schadereserveringen werd toegevoegd. Ruim 90% van de tekencapaciteit werd bijeen gebracht door Australische verzekeraars. De pool heeft een schadelimiet van € 7,7 mld.

Reageer op dit artikel