nieuws

Stuurgroep wil dit jaar nog chipregistratie (motor)fiets

Archief

Het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC) waarin private en publiekrechtelijke organisaties samenwerken, wil komen tot een chipregistratie- en identificatiesysteem voor (motor)fietsen. Een experiment zou nog dit jaar van start moeten gaan.

Onder de NPC hangen zes stuurgroepen, waaronder de stuurgroep Aanpak Voertuigcriminaliteit waarvan Loek Degreef, voormalig directeur schadeverzekering van Delta Lloyd, voorzitter is. De stuurgroep onderzoekt de technische en organisatorische mogelijkheden van chipregistratie en identificatie van (motor)fietsen.
Naast het Verbond van Verzekeraars hebben zitting in de stuurgroep: ANWB, RAI, Bovag, Rijksdienst voor het wegverkeer, Korps landelijke politiediensten, en de ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken, en Verkeer en Waterstaat.
Preventieve werking
In antwoord op vragen van CDA-Kamerlid Biesheuvel benadrukt minister Sorgdrager van Justitie dat er grote preventieve werking kan uitgaan van een chipregistratie en identificatie van (motor)fietsen. Zij baseert zich op een onderzoek twee jaar geleden door het ministerie van Verkeer en Waterstaat in het kader van het project Masterplan Fiets. “In principe biedt de techniek van objectidentificatie (elektronisch ‘merken’) de mogelijkheid om de signalering, opsporing en terugbezorging van gestolen mobiele objecten te verbeteren, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.”
Een voorwaarde is volgens Sorgdrager uniforme uitleesapparatuur, omdat de politie voor de identificatie anders is aangewezen op diverse soorten scanners. Een tweede voorwaarde is het ontwikkelen van (internationale) infrastructuur en protocollen voor registratie (opslag, overdracht en mutatie) van gegevens, procedures voor terugbezorging, en voorschriften voor inbouw van chips, inclusief de toegesneden organisatorische voorzieningen.
“Niet in het laatste plaats moet duidelijk worden hoe hoog de kosten van chipregistratie en identificatie zijn en wie deze kosten dragen”, aldus de minister.
Aanbrengen ‘tags’
Volgens stuurgroepvoorzitter Degreef is het technisch mogelijk om motorfietsen te voorzien van zogenaamde tags met behulp waarvan (motor)fietsen kunnen worden geïdentificeerd. “Het aanbrengen van deze tags is te doen. Een probleem is de organisatie. De medewerking van handel en politie is nodig bij identificatie van gestolen motorfietsen. De gesprekken daarover lopen nog.”
Hoewel uniforme uitleesapparatuur voor identificatie van (gestolen) motorfietsen nog niet beschikbaar is, verwacht Degreef toch dat het project dit jaar van start zal kunnen gaan. De resultaten zullen positief zijn, Degreef twijfelt niet daaraan. “In Groot-Brittannië is het aantal motorfietsdiefstallen spectaculair gedaald met zo’n 40% tot 50%. In ons land zal het wellicht niet zo spectaculair gaan, maar ik ben erg optimistisch gestemd over de resultaten. De private sector is er zo goed als klaar voor.”
Cascopremie
Als gepensioneerd directeur schadeverzekering denkt Degreef dat een dalende schadelast ook invloed zal hebben op de hoogte van de motorfietspremie. “Als de diefstalschadelast omlaag gaat, dan neem ik als neutraal voorzitter van deze stuurgroep aan dat ook de cascopremie van motorfietsen zal gaan dalen.”
Als de proef succesvol wordt afgerond, wordt het chipregistratie- en identificatiesysteem uitgebreid tot de rijwielbranche. En dat zou geen overbodige maatregel zijn. Uit het antwoord van Sorgdrager aan Kamerlid Biesheuvel blijkt dat alleen al in de regio Amsterdam 6% van de inwoners geen fiets meer zegt te hebben vanwege het relatief hoge diefstalrisico.
Loek Degreef: “Chipregistratie en identificatie zal de diefstal van (motor)fietsen sterk terugdringen.”

Reageer op dit artikel