nieuws

Studieverzekering wordt tijdelijke kinderpolis

Archief

Volgens de jongste politieke ideeën verdwijnt de studieverzekering uit het nieuwe belastingstelsel en wordt deze vervangen door een kapitaalverzekering voor kinderen. Opmerkelijk is dat de faciliteit tijdelijk van aard wordt.

De fiscale vrijstelling voor een kapitaalverzekering voor kinderen krijgt een zogenaamde horizonbepaling mee. Dat wil zeggen dat een dergelijke verzekering tot 31 december 2005 is te sluiten en in aansluiting daarop uiterlijk op 31 december 2020 tot uitkering moet komen. Vanaf 2006 vervalt dus deze fiscale faciliteit.
De fiscale vrijstelling voor de uitkering bedraagt maximaal f 30.000 per kind. Oogmerk van de fiscale ondersteuning is dat ouders een financiële reserve moeten kunnen opbouwen voor de financiering van de studie van hun kinderen. Echter, in de belastingwet zal geen verplichte koppeling met de bekostiging van de studie van het kind worden opgenomen. Voorwaarden voor de fiscale vrijstelling zijn verder: – bij overschrijding van f 30.000 vervalt vrijstelling;- sluiten verzekering kan tot uiterlijk zesde levensjaar van het kind, uitkering uiterlijk op datum dat kind 21 jaar wordt;- looptijd minimaal twaalf jaar, waarbij de premies binnen een bandbreedte van 1:5 moeten blijven;- de vrijstelling zal niet worden geïndexeerd.

Reageer op dit artikel