nieuws

Studiedagen Verzekeringsrecht bij Nibe-SVV

Archief

Nibe-SVV organiseert in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars een serie studiedagen over het nieuwe verzekeringsrecht (7.17 NBW).

Deze eerste serie studiedagen op 20 en 27 september en 4 oktober, is bedoeld voor degenen met een gedegen juridische kennis van het huidige recht.
Op de eerste dag komen aan bod: nieuwe wettelijke bepalingen over verzwijging, duur en opzegging, premiebetaling en delcredere. De tweede dag staat in het teken van nieuwe wettelijke bepalingen inzake schadeverzekeringen, zoals de verzekerde belanghebbende, schuld en opzet, beredding, schademeldingsplicht, subrogatie, verzekerde sommen, indemniteit, rechtstreekse actie en verjaring.
Op de derde dag worden de nieuwe bepalingen inzake de sommenverzekeringen behandeld.
Indien men aan alle drie de dagen deelneemt, bedragen de kosten f 2.150. Als aan twee van de drie dagen wordt deelgenomen dan bedragen de kosten f 1.600.
Meer informatie: telefoon 020-520.86.36.

Reageer op dit artikel