nieuws

Studiebelasting bij MBA-Insurance hoog

Archief

Studenten aan de MBA-Insurance opleiding vinden de studiebelasting aan de hoge kant. Met de tien uur die in de brochure en tijdens de informatiebijeenkomst is voorgespiegeld, komen de meesten niet uit.

Sinds september vorig jaar zijn negentien studenten begonnen met de opleiding MBA-Insurance in het kasteel te Heukelum. De eerste drie cursussen zijn afgesloten en de volgende drie zijn in aantocht. Reden voor Assurantie Magazine om te gaan praten met betrokkenen bij de opleiding MBA-Insurance.
@PLT = De opleiding is een initiatief van organisatie-adviesbureau Twynstra Gudde en Business School Nederland (BSN) en beoogt in te spelen op de behoefte bij verzekeraars aan een managementopleiding specifiek voor de verzekeringsbranche. Negentien studenten, zeventien mannen en twee vrouwen, zijn aan de opleiding begonnen. De studenten zijn stuk voor stuk al in een managementfunctie aan het werk en moeten in het bezit zijn van een afgeronde hbo- of academische opleiding en ten minste drie jaar leidinggevende ervaring in de verzekeringsbranche hebben.
BSN Nederland in Heukelum werkt volgens de leerfilosofie Action Learning. Deze filosofie houdt in dat de theorie direct toepasbaar is op de dagelijkse praktijk van de studenten. Er worden dus geen kennisexamens gehouden, maar toetsing vindt uitsluitend plaats door middel van opdrachten die in de eigen organisatie uitgevoerd worden.
Keuze
Harry Ketelaars, adjunct-directeur P&O bij Levob, zegt voor deze opleiding gekozen te hebben, omdat hij zijn ‘scope’ binnen de specifieke verzekeringsbranche wil verbreden en via deze opleiding direct van gedachten kan wisselen met mensen uit de branche.
Voor Marc van der Veer, manager bij Executive Risk, geldt dat de opleiding gelegenheid biedt meer van de Nederlandse verzekeringsmarkt te leren. Daarnaast vindt hij het een groot voordeel dat het te combineren is met het werk. “Door het Action Learning-principe moet je met problemen en situaties uit je eigen werk aan de gang.”
Jacqueline Plooij, manager Telesales bij Zilveren Kruis, zegt dat ze meer behoefte had aan ‘stevigheid’ op verzekeringsgebied. Zij heeft een bestuurs- en bedrijfskundige achtergrond.
Positief
Alledrie zijn zeer enthousiast over de opleiding. Over het algemeen sluit de opleiding goed aan op de praktijk. Desondanks is de relatie naar de praktijk niet door alle studenten gemakkelijk te leggen. Ketelaars bekleedt bijvoorbeeld een staffunctie, waardoor hij niet direct met operationele zaken te maken heeft.
Over de kwaliteit van de docenten zijn de drie het ook eens. Die is goed. De docenten zijn prima in staat de relatie naar de praktijk te leggen. Ondanks dat de lesstof ook in een algemene MBA-opleiding niet zou misstaan, is de branche-ervaring en -kennis van de docent datgene wat de MBA-Insurance zo bijzonder maakt.
Cursus zwemmen
Ook enthousiast is Bert Duijnstee, zelfstandig marketing-adviseur en docent aan deze MBA-opleiding. Voor dat hij voor zichzelf begon was hij onder andere vijf jaar algemeen directeur van BBDO Business Communications, een marketing en communicatie-adviesbureau gericht op de zakelijke markt. Zijn ervaring in het verzekeringsvak dankt hij aan zijn jaren bij Amev en in zijn functie bij BBDO had hij veel financiële insitituten als klant.
Als docent marketing aan de MBA Insurance probeert hij de studenten marketing strategische beleidsvoering bij te brengen. Hij heeft twee redenen om zeer enthousiast over de opleiding te zijn. “De opleiding is een combinatie van algemene managementtheorieën, maar wel met een grote link met het verzekeringswezen. En dus heel herkenbaar voor studenten.”
Ook Duijnstee vindt het Action Learning-principe een sterk aspect. “De studenten komen zeer goed beslagen ten ijs. Doel van de docenten is de theoretische stof in de praktijk hanteerbaar te maken. Anders wordt het een schriftelijke cursus zwemmen.”
Het enthousiasme van de studenten is volgens hem te verklaren door de branchegerichte aanpak en doordat de deelnemers in een niet-concurrerende omgeving met elkaar van gedachten kunnen wisselen.
Ook Herman van Hemsbergen, lid van de Raad van Bestuur van de Goudse en lid van de Raad van Advies van de opleiding, is enthousiast over de opleiding. Hij is een voorstander van opleidingen die primair zijn toegesneden op de branche en vanuit die optiek viel de opleiding MBA-Insurance in “zeer vruchtbare aarde”. “Het is belangrijk dat de branche zijn eigen mensen opleidt. Dat is voor de marketing van de branche erg belangrijk. Er is binnen de branche sprake van een ‘oversluitmarkt’, het weghalen van elkaars mensen. Het wordt dus tijd om op de langere termijn nieuwe mensen binnen te halen”, aldus Van Hemsbergen.
Kritiek
Is er dan wellicht ook nog iets van kritiek te bespeuren. Ja, volgens de brochure zou de studiebelasting gemiddeld op tien uur per week liggen. De ervaring is echter dat er heel wat harder aangetrokken moet worden. De volgende lading studenten moet dus op zijn hoede zijn. Als je zoals Jacqueline Plooij eigenlijk al die tijd dat je werkt ook studeert dan valt de belasting wel mee omdat je in het ritme zit. “Maar ook dan nog kost het erg veel tijd”, vindt Plooij. Voor Marc van der Veer geldt hetzelfde. Harry Ketelaars moest thuis een aantal dingen regelen om tijd voor zijn studie vrij te maken. Alledrie zijn van mening dat aan dit onderwerp op bijeenkomsten en in de brochure wat meer aandacht gegeven moet worden.
Herman van Hemsbergen zegt in dit kader dat de student inderdaad zijn sociale leven wel voor twee jaar op een laag pitje kan zetten. “Hij is alleen maar bezig met werken en leren.”
Naast de hoge studiebelasting zijn er ook nog wat andere geluiden te horen. Volgens Marc van der Veer moet de opleiding er voor waken niet een ‘gewone’ MBA te worden. Juist de praktijk maakt de opleiding waardevol. Jacqueline Plooij geeft aan dat het op den duur wellicht moeilijk is steeds de band met de verzekeringsbranche te leggen. Ook zij ziet het gevaar van het afglijden naar een ‘gewone’ MBA op de loer liggen.
Toekomst
De opleiding MBA-Insurance is aan zijn eerste jaar bezig en zal zich de komende jaren moeten bewijzen. Van Hemsbergen geeft aan dat de opleiding het vooral van mond-tot-mond-reclame zal moeten hebben. BSN Nederland benadert actief P&O-functionarissen van verzekeringsmaatschappijen om de opleiding te promoten. Daarnaast worden mensen die zich ooit interesseerden voor een MBA voor verzekeringsmanagement ook actief benaderd, hun gegevens zijn opgeslagen in een database.
Jacqueline Plooij vindt dat er vanuit de Raad van Advies initiatieven ontplooid moeten worden om de branche er meer bij te betrekken. Bijvoorbeeld door bedrijfsbezoeken, meer bekendheid en promotie binnen de maatschappijen zelf. Haar kritiek is eigenlijk dat de studenten weer verdwijnen in de massa en dat je daar als branche niet meer zoveel aan hebt. Van Hemsbergen geeft in een reactie aan dat er wel een MBA Genootschap BSN is, waar afgestudeerden lid van kunnen worden. Zijn ervaring is dat MBA-afgestudeerden hun netwerk goed gebruiken. In het najaar gaat er bij BSN een nieuw lichting van de MBA-opleiding van start.
Kasteel Heukelum is de thuisbasis voor BSN Nederland. De studenten zijn hier voor elk studie-onderdeel drie dagen te gast.

Reageer op dit artikel