nieuws

Studenten Ichthus Hogeschool leren praktijk in eigen assurantiekantoor:

Archief

de AllRisk-shop

Met een mini-symposium onder de titel ‘Innovatie in financiële dienstverlening’ heeft de Ichthus Hogeschool in Rotterdam het startschot gegeven voor het in maart vorig jaar aangekondigde eigen assurantiekantoor: de AllRisk-shop. Met deze heuse verzekeringswinkel, die inmiddels agentschappen heeft van Amev, Nationale-Nederlanden, Stad Rotterdam en het DAK, beoogt het opleidingsinstituut de ruim 100 studenten van de afstudeerrichting ‘MER-Insurance & Financial Planning’ dichtbij praktijkervaring op te laten doen.
De AllRisk-shop staat onder leiding van twee ervaren verzekeringsmensen: voormalig tussenpersoon en NBVA-lid Joop Kruys en de van AXA afkomstige Monique Baars. Daarnaast zullen vier (derdejaars) studenten per toerbeurt het kantoor bemannen.
“Wij zullen ons voornamelijk toeleggen op particuliere verzekeringen en overige financiële diensten als hypotheken, financieringen en sparen. Daarbij richten wij ons primair op de ruim 10.000 studenten en circa 850 medewerkers van de Hogeschool. Maar als ouders, familie, of vrienden van deze studenten hiervoor belangstelling tonen, dan zullen wij zeker geen nee verkopen. We zijn immers een echt kantoor”, aldus Kruys, die desgevraagd meedeelde nog met andere verzekeraars in gesprek te zijn over een agentschap. “Maar gezien onze beperkte omvang, zullen dat er vooralsnog niet al te veel worden. Het moet voor alle partijen natuurlijk wel rendabel blijven.”
Projecten
Tijdens het mini-symposium werd de AllRisk-shop door een trotse voorzitter Jos Elbers van het bestuur van de Ichthus Hogeschool aangeduid als “het eerste resultaat van het Innovatiecentrum voor Financiële & Juridische Dienstverlening” en sprak hij de hoop uit dat deze nieuwe mijlpaal de start vormt van een verdere verbreding van de activiteiten. “Zo biedt het innovatiecentrum bedrijven en organisaties uit de verzekeringsbranche de mogelijkheid studenten tegen betaling in te schakelen voor speciale projecten”, zei directeur Niek Barendregt van de unit Management & Juridische Dienstverlening in een toelichting. Daarbij kan volgens hem gedacht worden aan diverse soorten markt- en productonderzoeken, bijvoorbeeld hoe bestaande assurantieportefeuilles rendabeler gemaakt zouden kunnen worden en aan welke eisen een website voor tussenpersonen zou moeten voldoen. Maar ook onderzoeken ter verbetering van de kantoorautomatisering, het ontwikkelen en uitproberen van nieuwe marketingconcepten en het maken van kostprijsberekeningen.
Behoeften bedrijfsleven
De afstudeerrichting ‘Insurance & Financial’ wordt praktisch en financieel ondersteund door drie verzekeringsbedrijven: Aon, Nationale-Nederlanden en Stad Rotterdam. NN-directeur Hans Kadiks mocht de officiële openingshandeling verrichten. Daarbij noemde Kadiks deze initiatieven “fantastische voorbeelden van hoe een school kan inspelen op de behoeften die daadwerkelijk leven bij het bedrijfsleven, iets was vroeger absoluut ondenkbaar was”.
In het verlengde hiervan zei Elbers dat Ichthus ernaar streeft de ‘time to market’ van de opleidingen terug te brengen naar zes maanden, teneinde deze zo optimaal mogelijk te kunnen afstemmen op de vraag bij het bedrijfsleven. “Hierdoor voorkom je vroegere situaties waarbij studenten op basis van het opleidingsplan aan het einde van hun studie in feite waren opgeleid op basis van de vraag en behoeften uit de markt van vijf à zes jaar terug.”
Intermediair
NBVA-secretaris Boudewijn van Uden bood Joop Kruys voor zijn nieuwe kantoor het starterslidmaatschap van de NBVA aan.
Van Uden maakte van de gelegenheid gebruik om ten overstaan van de nieuwe verzekeringsgeneratie een pleidooi te houden voor het werken op een assurantiekantoor. “Het grote voordeel daarvan is dat je werkterrein zeer breed is – je bent in feite een duizendpoot – en dat je persoonlijk contact hebt met zowel alle collega’s als met de klant. Een assurantiekantoor is bovendien de plek bij uitstek om aan je persoonlijke vaardigheden te werken.”
Hij liet ook een kritische noot horen. “Van onze leden vernemen wij dat zij de vakkennis, praktische inzetbaarheid en communicatieve vaardigheden van stagiaires soms te wensen vinden overlaten”, aldus Van Uden. Samen met Hans Kadiks adviseerde hij de verantwoordelijken voor ‘Insurance & Financial Planning’ hier in de opleiding meer aandacht aan te besteden, met name aan de verbetering van de sociale en communicatieve vaardigheden van de studenten en aan het beter leren omgaan met de moderne technologische middelen.
Victor Goedvolk, bestuurslid van de ASR Verzekeringsgroep, stelde: “Het is onze morele plicht om dit soort branchevriendelijke initiatieven zowel financieel als praktisch te ondersteunen, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van stageplaatsen”. Dat laatste is iets waaraan de Ichthus Hogeschool vanwege het sterk groeiende aantal cursisten van de afstudeerrichting Insurance & Financial Planning – 8 vierdejaars, 24 derdejaars en 80 tweedejaars – in toenemende mate behoefte heeft. Goedvolk riep zowel verzekeraars als intermediair voorts op te blijven investeren in de informatietechnologie en samen te werken aan een verdergaande ketenintegratie, teneinde meer efficiencyvoordelen en dus kostenbesparingen te realiseren.
‘Spel wordt omgedraaid’
Een andere spreker, websites-bouwer en ICT-consultant Eddy Vermeire, directeur van ‘The Web Vision’, zorgde voor leven in de brouwerij met zijn opmerking dat “het spel in de verzekeringsbranche binnenkort wordt omgedraaid. Nu is het nog de verzekeraar die een (standaard)product ontwikkelt en dat aanbiedt aan de klant. Mede op grond van de technologische mogelijkheden om verzekeringsinformatie op te vragen en deze te vergelijken is het straks de klant die aangeeft wat hij wel en niet wil verzekeren en dan is het aan verzekeraars om daar offertes voor aan te leveren”.
In de huid kruipend van de consument en pratend uit eigen (slechte) ervaringen, hield Vermeire de verzekeringsbranche een spiegel voor. “Men is niet klantgericht, biedt geen service, levert polissen veel te laat, maakt nauwelijks gebruik van moderne communicatiemiddelen en bereidt zich uitermate slecht voor op adviesgesprekken. Ik wil een mondige klant zijn, maar probeer met levenpolissen maar eens van een slechte tussenpersoon af te komen. Het heeft mij veel tijd en moeite gekost voordat de betrokken verzekeraars eindelijk bereid waren om aan een overgang naar een ander mee te werken”, aldus Vermeire.
Mede vanwege het conservatieve karakter van de verzekeringsbranche zei hij er niet veel vertrouwen in te hebben dat de noodzakelijke veranderingen in de verzekeringswereld van binnenuit gerealiseerd zou kunnen worden. “Die moeten echt van buitenaf komen.” Met het oog hierop gaf Vermeire de aanstormende lichting verzekeringsmensen vanwege hun modernere ideeën en ervaringen met hedendaagse technologie het advies maar voor zichzelf te beginnen. “Aansluiting bij bestaande bedrijven zou alleen maar remmend werken.”
Die kritiek kwam Vermeire op een sneer van Hans Kadiks te staan. “Eddy, je bent met je verzekeringspakket helaas in verkeerde handen gevallen. Dat overkomt ons ook wel eens, met onze ICT-consultants…”

Reageer op dit artikel