nieuws

Streng

Archief

De Amersfoortse heeft het intermediair gevraagd om werkgevers achter de vodden te zitten die schadeclaims op verzuimcontracten, vooral bij de stop-lossvariant, niet binnen de termijn melden. “Wij houden er strikt de hand aan. Dat betekent, dat vanaf 1 juli 1999 geen claims meer in behandeling worden genomen op stop-lossverzekeringen over het kalenderjaar 1998.”

Anova helpt arts
‘Arts Spoedgeval’ staat op een balk die huisartsen in de regio Utrecht op hun autodak kunnen zetten als zij haast hebben. Op deze manier ontmoeten zij minder agressie en onbegrip. De balk, een nouveauté voor ons land, is een initiatief van onder anderen zorgverzekeraar Anova (Agis-groep).
Solidariteit
Minister Borst heeft de SER een advies gevraagd over solidariteit in het zorgverzekeringsstelsel. Insteek is de toekomstige solidariteit met de dure ouderen. Ook moet de vraag worden beantwoord of de AWBZ kan worden ingekrompen ten gunste van de zorgverzekeringen (particulier en ziekenfonds). Het advies moet er volgend jaar september zijn.
Verzuim door geweld
“Is het waar, dat jaarlijks twee miljoen werkdagen wordt verzuimd als gevolg van geweld op het werk?” Hierop willen de CDA-Kamerleden Rietkerk, Wijn en Bijleveld-Schouten antwoord van staatssecretaris Hoogervorst. Ze willen ook weten wat hij er aan denkt te gaan doen. De staatsecretaris heeft de vragen nog niet beantwoord. “Nader onderzoek is nodig.”
Zorgcollege
CVZ, College voor Zorgverzekeringen, is de naam waaronder een gewijzigde Ziekenfondsraad vanaf 1 juli verder werkt. Het CTU, het orgaan dat toezicht houdt op ziekenfondsen wordt begin volgend jaar losgekoppeld (zie ook AM 6, pag. 30).
Wachtende ouderen
De Socialistische Partij wil een noodfonds voor schrijnende wachtlijst-gevallen in de ouderenzorg. De SP constateert onder meer teveel ‘verkeerde-bed’-gevallen. Ook voor demente ouderen die voor hun eigen veiligheid moeten worden opgenomen, is vaak geen plaats.
5e druk Wtz/Mooz
In de reeks Schuurman & Jordens wetboekjes is de 5e druk verschenen van de gecombineerde uitgave Wtz/Mooz, de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen en de Wet medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden. Dit S&J-deel 95A (150 pag.) is bewerkt door N. Pruijsers en J.W.J. Siebers. Uitgever: Tjeenk Willink. Prijs: f 31. ISBN 90.271.5025.7.

Reageer op dit artikel