nieuws

‘Straks nog maar tien zorgverzekeraars’

Archief

De zorgverzekeraars verwachten dat door de invoering van de basisverzekering er uiteindelijk zo’n tien zorgverzekeraars over zullen blijven. Dit blijkt uit een onderzoek van KPMG. Ook vrezen zij dat het nieuwe stelsel nauwelijks commerciële kansen biedt. Vooral de onzekerheid over collectiviteiten baart grote zorgen.

Uit het onderzoek van KPMG naar de wijze waarop zorgverzekeraars, overheid en toezichthouders aankijken tegen de invoering van de basisverzekering, blijkt dat de verzekeraars verwachten dat door de introductie van het nieuwe stelsel het aantal zorgverzekeraars zal teruglopen tot tien. De verzekeraars vrezen dat de basisverzekering nauwelijks commerciële kansen zal bieden. Slechts eenderde denkt dit het hoofd te kunnen bieden door een ander soort commerciële activiteiten te ontplooien. Bij de verwachtingen speelt vooral de onzekerheid over de mogelijkheden voor collectiviteiten een rol. De meerderheid van de verzekeraars vreest dan ook voor het behoud van de portefeuille. Ruim 30% van de verzekeraars is van plan zich rond de invoering van de basisverzekering vooral op klantbehoud te gaan richten. Daarentegen verwachten overheid en toezichthouders een grootscheepse strategische herpositionering.
De verzekeraars zeggen zich straks vooral op kwaliteit te willen onderscheiden. De grotere verzekeraars denken hierbij aan de inkoop van zorg en de kleinere aan brede pakketten en zorg op maat. KPMG constateert dat de onderlinge verschillen op dit moment marginaal zijn en dat de meeste zorgverzekeraars – “ook de grotere” – niet op prijs concurreren. “Het feit dat de aandacht vooral is gericht op kwaliteit in plaats van op prijs, zal eerder leiden tot een sterke stijging van de kosten dan tot een daling.” De verzekeraars denken niet dat de basisverzekering een rem zal zijn op de voortdurende kostenstijgingen in de zorg. Overigens denkt bijna 20% van de verzekeraars dat de basisverzekering wordt afgeblazen.

Reageer op dit artikel