nieuws

Strafbare feiten tussenpersonen baren AFM zorgen

Archief

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakt zich zorgen over strafbare feiten die tussenpersonen plegen. Na een onderzoek naar witwaspraktijken onder 26 assurantiekantoren in Zuid-Limburg (in mei) heeft de toezichthouder diverse ongebruikelijke transacties gemeld en aangiftes gedaan. “Het gaat om incidenten”, zegt Jan Koelewijn, Senior Toezichthouder bij het Competentie Centrum Integriteit (voorheen het Bureau Witwasbestrijding) van de AFM. Over aantallen wil hij niets kwijt. “Dat zal volgend jaar in het jaarverslag van de toezichthouder terug te lezen zijn.”

De aangetroffen strafbare feiten betreffen het witwassen van gelden en fiscale onregelmatigheden. “Wij hebben geconstateerd dat tussenpersonen fiscale trucs adviseren aan hun klanten en deze trucs in sommige gevallen ook op de eigen bedrijfsvoering toepassen. De fiscus werd hier nadrukkelijk om de tuin geleid”, aldus Koelewijn. De 26 kantoren in Zuid-Limburg zijn niet zomaar geselecteerd. “Wij werken met risico-indicatoren die wij in de loop van de tijd vastgesteld hebben. Voorheen werden kantoren a-selectief bezocht. Dat is niet meer zo.” Over wat deze risico-indicatoren zijn, wil Koelewijn eveneens niets kwijt. “Daarover kan ik geen mededelingen doen. Dat zou niet verstandig zijn”, aldus Koelewijn. De bezochte kantoren varieerden in omvang. “Het waren kleine kantoren met één of twee medewerkers, maar ook grote kantoren of kantoren die tot een keten behoren.” Koelewijn ontkent dat Zuid-Limburg is uitgezocht omdat zich in de grensstreek meer witwaspraktijken zouden voordoen. “Limburg is uitgekozen omdat het een redelijk dichtbevolkt gebied is, vergelijkbaar met de Randstad, en zich er voldoende tussenpersonen bevinden.”

Reageer op dit artikel