nieuws

Straf voor loonaanvulling in tweede ziektewetjaar

Archief

Bij de Raad van State ligt een wetsvoorstel om te voorkomen dat werkgevers een bovenwettelijke loonaanvulling geven in het tweede ziektewetjaar.

In het Sociaal Akkoord is overeengekomen dat werkgevers voor het tweede ziekteverzuimjaar – dat dit jaar werd ingesteld en dus volgend jaar effectief wordt – geen cao-afspraken maken over loonaanvullingen boven de 70%. Het kabinet wil voorkomen dat werkgevers buiten de cao’s om zulke loonaanvullingen gaan geven, en heeft hiertoe een ‘straf’ gecreëerd voor de werkgever en voor de werknemer. Die ziet er als volgt uit: als een werknemer in het tweede ziektejaar van zijn werkgever toch zo’n aanvulling krijgt, kan hij pas in de WAO nadat zijn werkgever nóg een jaar het loon heeft doorbetaald zonder loonaanvulling. Vervolgens wordt dan de WAO-uitkering niet (zoals gebruikelijk) berekend op basis van het laatstverdiende loon, maar op basis van het minimumloon.
Zowel de werkgever als de werknemer worden dus door een loonaanvulling boven de 70% gedupeerd. Wel mogen werkgevers – ook als dat niet in de cao is vastgelegd, het loon aanvullen tot 70% en zich daarvoor verzekeren.
Absurd
Het CNV vindt genoemde straf “absurd en buiten proporties” maar VNO-NCW gaat het nog niet ver genoeg: “Er moet een volledig wettelijk verbod komen en als dat niet kan, moet het tweede ziektewetjaar worden geschrapt”. @PLI = Het tweede ziektewetjaar heeft tot gevolg dat bij pensioen- en levensverzekeraars de premievrijstelling in verband met arbeidsongeschiktheid een jaar later ingaat (zie AM 10, pag. 43).

Reageer op dit artikel