nieuws

Storm waarschuwt clubleden HAC en LAC voor verdergaande erosie premieniveau

Archief

“Het wordt tijd dat verzekeraars zich wat minder gaan richten op omzet. Door het najagen van volume in plaats van winst krijgen marketingmensen namelijk ruimte om allerlei rare dingen te gaan doen. Ik vraag me wel eens af wanneer al die zaken als bonus/malus, vrouwentreden en niet-rokerspremies eens een keer ophouden. Ze hebben slechts erosie van het premieniveau tot gevolg.”

Deze woorden sprak drs K.J. Storm, voorzitter van de raad van bestuur van Aegon, tijdens een lezing georganiseerd door de Haagse en Leidse assurantieclubs. De leden van de HAC en LAC waren vorige week in grote getale naar het Haagse motel de Bijhorst gekomen om de visie van de Aegon-voorzitter, die bijna anderhalfjaar niet in de publiciteit is geweest, op de ontwikkelingen in de verzekeringsmarkt te beluisteren.
Gezicht laten zien
Na zijn volledige aandacht voor internationale Aegon-activiteiten in de afgelopen maanden, heeft Storm er bewust voor gekozen zijn gezicht weer in de Nederlandse assurantiemarkt te laten zien. In zijn speech gaf hij dan ook aan, dat zijn hart eigenlijk bij het intermediair ligt en wel in het bijzonder bij de schademarkt.
Gelukkig ziet hij voldoende signalen die hoop geven voor de resultaten in de schademarkt. Bij auto zijn er de noodzakelijke tariefsaanpassingen, de verscherpte acceptatienormen en de aandacht voor preventie. “In het algemeen zie ik bij verzekeraars een tendens die goede hoop geeft: in toenemende mate bekijken verzekeraars elke activiteit afzonderlijk op ratio’s als omzet/kostenverhouding, rendement en geïnvesteerd vermogen. Dus een toenemend besef dat niet alleen de onderneming als geheel goed moet draaien, maar ook de afzonderlijke activiteiten. Vroeger hadden we daar minder oog voor en meestal hadden we daar ook minder informatie over beschikbaar. Nu hebben we dat wel, en dat wijst ook in de goede richting. Er is echter ook een somber scenario te schilderen, namelijk dat bij elke wisseling van de wacht de oude fouten – onder andere die van het najagen van volume – weer wordt gemaakt en dat alleen geleerd wordt door schade en schande”.
In slaap sussen
Hoewel Storm zegt dat hij vroeger meer last had van Interpolis dan vandaag de dag, wees hij de zaal op het gevaar in slaap te sussen. “Het assurantie-intermediair heeft een unieke positie en kan veel meer. Hoewel ik heilig geloof in het intermediair, veranderen de manieren van zakendoen in de tijd en ook de tussenpersoon zal zich moeten aanpassen. Neem bijvoorbeeld de nieuwe vormen van marketing zoals telemarketing en direct mail. Vooral eenvoudige produkten in de particuliere markt zullen in toenemende mate via dit soort methoden gedistribueerd worden. De tussenpersoon hoeft deze markt niet te verliezen als hij zich er maar wel in verdiept. Dit betekent niet, dat hij alles zelf moet doen. Uitbesteden kan ook, als je maar weet wat er speelt.”
Storm bedankte aan het slot van zijn betoog de aanwezige tussenpersonen voor de ‘last’ die zij Aegon bezorgen. “De tussenpersoon dwingt een verzekeraar op zijn tenen te lopen en continu bij de les te blijven. Verslapt de verzekeraar, dan lopen zijn kosten uit de hand, worden produkten niet aangepast en zal het intermediair overstappen naar een ‘betere’ verzekeraar.”
Storm: “Op de verhouding tussen omzet en kosten letten is essentieel. Wij lozen geen mensen, maar letten op de kleintjes”. kader:
De Haagse en Leidse Assurantieclubs die al regelmatig samen themabijeenkomsten organiseren voor hun leden, willen hun activiteiten op het gebied van opleidingen intensiveren. De schaalvergroting die door het bundelen van de opleidingsactiviteiten ontstaat, biedt volgens beide besturen meer mogelijkheden. Aan de concrete uitwerking wordt nog gewerkt.

Reageer op dit artikel