nieuws

‘Storm in een glas water’

Archief

“Naar aanleiding van de negatieve publicaties rond het initiatief van Aegon om via een wervingsactie verkoop gericht personeel aan te trekken, wil ik niet nalaten om te reageren.

Zoals iedere assuradeur en tussenpersoon genoegzaam bekend is, valt het niet mee om personeel aan te trekken. Denkt men de juiste man of vrouw gevonden te hebben dan zal er voor gezorgd moeten worden dat deze intern een opleiding krijgt, bestaande uit algemene vakkennis, aangevuld met de specifieke werkwijze op het kantoor. Wanneer een tussenpersoon personeel zoekt, is dit meestal het gevolg van een te grote werkdruk. Werving en selectie vergroot deze werkdruk en het traject van interne opleiding geeft nu ook niet meteen een verlichting hiervan. Wat is nu het aanbod geweest dat onder andere ons kantoor van Aegon heeft gekregen?
Voorselectie
Aegon verzorgt via Topstart de werving en eerste selectie. De tussenpersoon wordt vervolgens in contact gebracht met de kandidaat die reeds een voorselectie achter de rug heeft (tijdwinst). Blijkt de kandidaat te voldoen aan de verwachting van het intermediair, dan volgt een aanstelling door en bij de tussenpersoon. Vervolgens kan de tussenpersoon gebruik maken van de mogelijkheid om de kandidaat gedurende een korte periode een interne opleiding te laten volgen bij Aegon, waarbij de algemene vakkennis wordt bijgeschaafd. Tot slot zal de tussenpersoon er zelf voor moeten zorgen dat de nieuwe medewerker de cultuur van het eigen kantoor zal gaan uitdragen.
Natuurlijk zal tijdens de interne opleiding ook aandacht worden besteed aan de Aegon-producten, dan wel verwezen worden naar deze producten; daar is toch niets mis mee.
Dat er volgens de publicatie (alleen) personeel gezocht wordt voor kantoren die met een telemarketing-team werken of die van huis uit afspraken aflopen, is suggestief en slaat nergens op.
Ons kantoor is met Aegon dit traject ingegaan en wij zijn wars van beide vormen van verkoop. Ons voordeel is dat onze vacature op veel grotere schaal bekend wordt gemaakt, het voortraject ons geen tijd kost en een deel van de opleiding extern, dus zonder extra druk op het eigen kantoor, wordt verzorgd. Het kritisch beoordelen van nieuwe activiteiten van een assuradeur juich ik toe, maar op voorhand en zonder verder onderzoek negatief publiceren, torpedeert een initiatief dat feitelijk lof verdient.
Wat mij betreft mogen meerdere assuradeuren dit voorbeeld volgen.”
Herman Korver (NBvA-lid), Badhoevedorp.
Naschrift
In de betreffende publicaties wordt slechts melding gemaakt van de wervingsactie van Aegon en de inhoud van de personeelsadvertentie zoals deze in een landelijk dagblad verscheen. Daarnaast hebben wij Aegon en (uw eigen) standsorganisaties om commentaar gevraagd. Het is ons dan ook niet geheel duidelijk wat u daar nou zo suggestief aan vindt. Blijkbaar is alleen al het schrijven over de wervingsactie, mede gezien de geïrriteerde reactie van Aegon zelf, voor betrokkenen onacceptabel. Dat geeft te denken.
Bart Mos, redacteur.

Reageer op dit artikel