nieuws

Storm en branden drukken resultaten schadeverzekeraars

Archief

Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) verwacht dat de Nederlandse schadeverzekeraars dit jaar zullen uitkomen op een premievolume van _ 11,7 mld, _ 0,1 mld meer dan in 2006. Dat betekent een geringere groei dan de branche de laatste jaren gewend was.

De afnemende resultaten zijn toe te schrijven aan een combinatie van kleine premiestijgingen (1,2%) en aanzienlijke uitgaven aan brand- en stormschade in de eerste helft van het jaar. Zo leverde de storm van 18 januari een schadepost op van meer dan _ 300 mln en een aantal grote branden kostten samen meer dan _ 200 mln.
In de meeste deelmarkten bij schadeverzekeraars is sprake van een stabiel resultaat of zelfs een lichte stijging, aldus het CVS. Maar het resultaat van de brandverzekeraars is door de brand- en stormschaden dusdanig laag, dat het totaalresultaat van schadeverzekeraars naar schatting zal dalen van 11% in 2006 naar 7% in 2007.

Reageer op dit artikel