nieuws

Stijging resultaat PNO Ziektekosten

Archief

Het resultaat van PNO Ziektekosten, de ziektekostenverzekeraar voor de mediasector, is vorig jaar gestegen van _ 1,8 mln naar _ 3,0 mln. Het technisch resultaat kwam uit op _ 2,6 (1,6) mln.

PNO Ziektekosten richt zich vooral op het collectief verzekeren van werknemers, freelancers en gepensioneerden in de bedrijfstak media. In 2005 waren 188 (187) organisaties aangesloten bij PNO, met 16.798 (16.536) volledig verzekerden en 13.081 (13.055) aanvullend verzekerden. Sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel kan iedereen bij PNO een basisverzekering sluiten, maar de belangrijkste doelgroep blijft de mediasector. Op 1 maart hadden 21.539 personen hun basisverzekering bij PNO ondergebracht.
De premie voor de basisverzekering zal bij PNO volgend jaar waarschijnlijk niet veel hoger zijn dan dit jaar. “Omdat wij in 2006 geen premies beneden de kostprijs hebben aangeboden, verwachten wij dat er – bij een normale ontwikkeling van de kosten van de gezondheidszorg – geen aanleiding zal zijn om de premies voor 2007 sterk te verhogen ten opzichte van 2006.”
Cijfers
De brutopremieomzet van PNO nam vorig jaar toe van _ 35,5 mln naar _ 38,3 mln, waarvan voor eigen rekening _ 31,7 (29,2) mln. De totale schade en voorzieningen bedroeg _ 31,4 (29,8) mln, voor eigen rekening daarvan was _ 26,7 (25,9) mln. De schade kwam neer op 84% (2004: 89%) van de premies. Het eigen vermogen steeg naar _ 14,4 (11,3) mln. Het technisch resultaat van _ 2,6 (1,6) mln resulteerde samen met _ 0,4 (0,2) mln aan beleggingsopbrengsten, in het resultaat van _ 3,0 (1,8) mln.

Reageer op dit artikel