nieuws

Stijgende lijn voor De Hoop

Archief

De Hoop, herverzekeraar van medisch verzwaarde overlijdensrisico’s, heeft vorig jaar de stijgende lijn vastgehouden.

Het nettoresultaat van De Hoop kwam uit op e 2,2 (1,9) mln, waarvan e 1,3 (1,5) mln als winstdeling is uitgekeerd aan de drie aandeelhouders: Aegon, Nationale-Nederlanden en Onderlinge ‘s-Gravenhage. De solvabiliteit van de herverzekeraar bedraagt inmiddels e 46,4 mln, waar slechts e 2,4 mln is vereist.
Het brutopremie-inkomen van De Hoop bedroeg e 5,7 (5,4) mln, waarvan e 0,3 (0,1) mln uit koopsommen. De verzekeringsportefeuille, bestaande uit 11.668 polissen, groeide tot e 360 (333) mln verzekerd kapitaal. Tegenover een productie van e 58 (49) mln stond een royementscijfer van e 28 (24) mln.

Reageer op dit artikel