nieuws

Stichting Sjoa keert ruim zes ton uit aan oorlogsslachtoffers

Archief

De Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa heeft vorig jaar voor een totaalbedrag van _ 660.305 uitgekeerd aan joodse rechthebbenden op grond van niet-uitgekeerde levensverzekeringen.

In totaal werden in 2005 2.134 aanvragen ingediend door nabestaanden van joodse oorlogsslachtoffers bij de Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa; 434 daarvan kwamen vanuit het buitenland. Een kleine 1.700 aanvragen konden vorig jaar worden afgehandeld, met voor 110 polissen een uitkering als resultaat aan 916 rechthebbenden. Het gemiddelde uitkeringsbedrag was _ 720.
Sinds de oprichting van de stichting in 1999 is tot en met vorig jaar in totaal ruim _ 3 mln uitgekeerd van de _ 9 mln die verzekeraars in 1999 in overleg met het Centraal Joods Overleg beschikbaar hebben gesteld. Nationale-Nederlanden neemt met 51% het grootste deel van de uitkeringen voor zijn rekening.
SNS Reaal, NN en Fortis ASR zijn voor hun rechtsvoorgangers uit de oorlogsjaren het vaakst betrokken bij de uitkeringen.
De stichting verwacht in 2010 haar werkzaamheden te kunnen afronden.

Reageer op dit artikel