nieuws

Stichting Riskmanagement Overheden presenteert risicobeheersingsprogramma

Archief

De in 1993 opgerichte Stichting Riskmanagement Overheden (SRO) in Den Haag heeft haar eerste activiteit aangekondigd: een seminar voor ambtenaren, waarin een risicobeheersingsprogramma wordt gepresenteerd.

Het programma kan op een snelle, vaak geautomatiseerde, wijze inzicht geven in bepaalde risicogebieden, zoals brand, storm, aansprakelijkheid, auto’s etc.
De presentatie richt zich in eerste instantie op de brandschaden in en aan schoolgebouwen. “Brandschade aan schoolgebouwen is een haast dagelijks terugkerend fenomeen. Aangezien vrijwel iedere gemeente in Nederland hiermee al eens is geconfronteerd en de soms fatale gevolgen van een forse brand kent, heeft de SRO zich ook op de analyse van de schoolbranden en de preventie daarvan gericht”, aldus de stichting.
In het seminar (op 26 april in Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht) zullen Rollins Hudig Hall en Mees & Zoonen een inleiding geven en in de congresruimte een stand hebben. De twee makelaars zijn sponsors van de SRO.
De eerste deelnemer per gemeente of andere instelling betaalt voor het seminar f 200 en volgenden minder. Deelnemers worden geënquêteerd met de vraag of ze belangstelling hebben voor het risicobeheersingsprogramma dat de SRO heeft ontwikkeld voor onder meer de risicosectoren aansprakelijkheid, openbare ruimten, wijkgebouwen e.d., autoparken, storm e.d en woningen. De prijs hiervan is nog niet bekend en is afhankelijk van de belangstelling.
Oprichting
Op 24 februari 1993 hebben de ambtenaren P.C.M. Duijndam en J. Abbenhuis en de verzekeringsmakelaar A.J. Dullaart (Rollins Hudig Hall) de Stichting Riskmanagement Overheden (SRO) opgericht.
De stichting is gevestigd in het pand van de Gemeentelijke Krediet Bank in Den Haag, Westeinde 51-53. Doel is ‘het bevorderen en invoeren van riskmanagement bij overheden en daaraan gelieerde instellingen’. De SRO opereert onafhankelijk, zo meldt de stichting. Ze “staat ‘naast’ de verzekeringsmarkt en heeft nauw aansluiting met de problemen en knelpunten, die zich voordoen rondom riskmanagement bij overheden. Op dit terrein wordt door de stichting specifieke knowhow verzameld, ontwikkeld en uitgedragen”.
De bestuursleden zijn nu: P. Duijndam, directeur Gemeentelijke Dienst Arbeidsvoorzieningen van Den Haag (voorzitter), J. Abbenhuis, hoofd afdeling verzekering en schade-afwikkeling van Den Haag, (secretaris), ir. J. Oosterhof, directeur Gemeentelijke Krediet Bank van Den Haag, H. Boender van de Bestuursdienst directie financiën van de gemeente Rotterdam, en E. Timmer van de directie van de gemeentelijke dienst verzekeringszaken van Amsterdam.
Adviseurs zijn mevr. A. Heij, hoofd Risicobeheer van de gemeente Utrecht, en C. Kuijlaars en D. Gerritsen, beide van makelaar Rollins Hudig Hall.
De SRO bouwt haar werkkapitaal op door een vergoeding te laten betalen voor haar diensten. Elk van de vier grote gemeenten betaalt de stichting f 1.000 per jaar.
Bij het (preventief) omgaan met risico’s loopt de overheid ten opzichte van het bedrijfsleven niet voorop: methoden om risico’s optimaal te beheersen, worden slechts sporadisch toegepast bij gemeenten, schrijft de SRO. “Het blijft vaak bij het afsluiten van verzekeringen, resp. het voor eigen rekening nemen van een financiële tegenvaller als gevolg van een calamiteit. Het komt er over het algemeen niet van om systematisch na te gaan of herhaling van dergelijke evenementen te voorkomen is, laat staan om activiteiten te ontplooien ter voorkoming of beperking van de gevolgen van een dergelijke calamiteit”.
Het postadres van de SRO luidt: Postbus 87, 2501 CB Den Haag, tel. 070-389.51.25, fax 070-389.31.94.

Reageer op dit artikel