nieuws

Stichting gaat AFM ondersteunen

Archief

De Stichting Financiële Dienstverlening is een stap dichterbij gekomen door de ondertekening van een ‘Letter of Intent’ door onder meer het Verbond van Verzekeraars, de Nederlandse Vereniging van Banken, NBVA en NVA

De nieuwe stichting gaat overleggen met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over het toezicht op de Wet Financiële Dienstverlening. Ook zal deze Stichting ondersteuning bieden bij de uitvoering van het toezicht en het verlenen van vergunningen.  De Stichting heeft een privaatrechtelijke status en zal een bestuur hebben waarin uitsluitend marktpartijen zitting hebben. Cees Scholtes is benoemd tot projectleider. Hij zal de oprichting van de Stichting verder vorm geven. Scholtes was nauw betrokken bij de oprichting van de Stichting Dutch Securities Institute (DSI). Op korte termijn wordt een onafhankelijke voorzitter van het bestuur benoemd. De Stichting moet er in het eerste kwartaal van 2005 staan.

Reageer op dit artikel