nieuws

Stichting biedt marginaal voordeel bij aanvraag voor WFD-vergunning

Archief

De aanvraag voor de WFD-vergunning via de Stichting Financiële Dienstverlening (STFD) levert slechts een voordeel op van _ 15. Dit blijkt uit het advies van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aan het ministerie van Financiën over de toezichttarieven. Volgende week worden de tarieven definitief vastgesteld.

Een vergunningaanvraag via de STFD kost _ 340 (via de AFM _ 440). De stichting vraagt echter een bijdrage van _ 55 voor begeleiding van de aanvraag en _ 30 eenmalige entreekosten. Al met al blijft dan een voordeel van _ 15 over via de stichting.
Volgens projectdirecteur Kees Scholtes van de STFD is die berekening “veel te kort door de bocht”. Naar zijn mening is het aftrekken van de _ 30 entreegeld niet juist. “Ik blijf volhouden dat de korting op de vergunningaanvraag _ 45 bedraagt. Dat is na aftrek van de _ 55 voor de ondersteuning van de vergunningaanvraag.”
Elektronisch
Los van het feit of de aanvraag via de AFM of de STFD verloopt, krijgt men een extra korting van _ 100 als de aanvraag elektronisch wordt gedaan. Hiervoor is een digitaal paspoort vereist. Op de aanschaf van dit digitale paspoort is door zowel de STFD als het standaardisatie-instituut Sivi een korting verleend van _ 20, waardoor deze kosten uitkomen op _ 40.
De kosten voor het aanvragen van een WFD-vergunning lopen op door de noodzakelijke betrouwbaarheidstoets. Deze toets voor (mede)beleidsbepalers komt op _ 300. Melding van een extra rechtspersoon onder dezelfde vergunning kost _ 125.
Een verbonden bemiddelaar hoeft geen vergunning aan te vragen, maar het moet wel gemeld worden. Dit kost ook_ 125. Een ontheffing voor de WFD gaat _ 250 kosten. Automatische incasso van de factuur levert een korting op van _ 12,50.
Doorlopend toezicht
Op de kostenpost doorlopend toezicht denkt de stichting de financiële dienstverleners voordeel te bieden ten opzichte van de AFM. Dit toezicht kost via de stichting op jaarbasis _ 160. Volgens de STFD heeft de AFM de toezegging gedaan dat de korting voor de deelnemers van de stichting minimaal _ 350 bedraagt. Dit bedrag loopt op naarmate het kantoor groter is.
Begroting AFM
Uit de begroting van de AFM voor 2006 blijkt dat de toezichthouder de totale kosten voor het verwerken van de vergunningaanvragen begroot op ruim _ 9 mln en de kosten voor het doorlopende toezicht op ruim _ 11 mln.
Voor 2006 en 2007 verwacht de toezichthouder een forse inspanning te moeten plegen om de vergunningaanvragen onder het overgangsregime te beoordelen en om de naleving van de wet te verbeteren. In totaal verwacht de AFM vergunningaanvragen van ongeveer 13.000 ondernemingen te beoordelen en de betrouwbaarheid van ongeveer 22.000 bestuurders te toetsen.
De AFM zoekt voor het toezicht nauwe samenwerking met de STFD. De toezichthouder schat in door de werkzaamheden van de stichting de toezichtinspanning van de AFM onder de leden van de stichting ongeveer 35% lager zal zijn dan bij niet-leden. De toezichthouder is er vanuit gegaan dat 80% van de vergunningaanvragen binnenkomt via het loket van de STFD. Wanneer het aantal instellingen onder toezicht of het aansluitingspercentage daarvan bij de STFD anders uitvalt dan begroot,wordt ook de uren/kostenverdeling aangepast.
Begroting STFD
Het is onduidelijk hoe de begroting van de Stichting Financiële Dienstverlening er uit ziet. Penningmeester Rob Groenemeijer (NBVA) van de stichting wil wel kwijt dat de aanloopkosten van de stichting voorgefinancierd zijn door de AFM en dat de begroting gebaseerd is op het aantal verwachte deelnemers. De voorfinanciering door de AFM komt terug in de heffingsbijdrage van de deelnemers.
Het aantal verwachte deelnemers is gebaseerd op de 8.000 belangstellenden die zich hebben aangemeld bij de stichting. Het totaal aantal vergunningaanvragers wordt geschat op 13.000.
“Om zorgvuldig beleid te voeren en rekeninghoudend met een minder scenario, zijn wij met meerdere partijen in gesprek, om ervoor te zorgen dat de stichting het eerste jaar goed doorkomt”, aldus Groenemeijer. Met partijen doelt hij onder meer op banken en verzekeraars. Door een lager aantal deelnemers, loopt de stichting onder meer de inkomsten voor het doorlopend toezicht à _ 160 mis. “Het is substantieel genoeg om een waarborg te willen scheppen”, aldus Groenemeijer.

Reageer op dit artikel