nieuws

STFD start met zelftoets voor aangesloten deelnemers

Archief

De Stichting Financiële Dienstverlening (STFD) start 15 juli met het aanbieden van het zogeheten self-assessment aan de ruim 9.000 deelnemers.

Vanaf deze datum ontvangen elke week 750 deelnemers het digitale vragenformulier waarmee zij een ‘zelfanalyse’ uitvoeren en nagaan of het kantoor voldoet aan de eisen die uit de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) voortvloeien.
Het digitale vragenformulier moet binnen vijf weken ingevuld bij de STFD terug zijn. Het jaarlijks invullen is een verplichting waaraan de deelnemers zich verbonden hebben. Zij ontvangen een persoonlijke terugkoppeling over de resultaten van de zelftoets. Deelnemers bij wie tekortkomingen zijn geconstateerd, ontvangen advies om maatregelen te nemen. Wanneer zij ook na gerichte instructie in gebreke blijven, lopen zij het risico door de Autoriteit Financiële Markten te worden benaderd.
Ronde door het land
Om de deelnemers voor te bereiden op het invullen van het formulier organiseert de STFD de beproefde ‘ronde door het land’. Vanaf eind juni worden vijf workshops georganiseerd. Ook verstrekt de STFD via de eigen website (www.stfd.nl) informatie.
“Het gaat om een uitgebreid vragenformulier. Daarin komen onder meer vragen voor van administratieve/feitelijke aard en vragen die betrekking hebben op de wijze waarop een kantoor uitvoering geeft aan de ‘open normen’ van de WFD. Om die vragen goed en efficiënt te kunnen beantwoorden is voorbereiding nodig”, aldus STFD-directeur John Pennink. “Wij zullen uitleg geven over de procedure van het assessment zelf, over de opzet van de vragenlijst en inhoudelijk ingaan op belangrijke vragen.”
Binnenkort worden de data, tijdstippen en locaties van de bijeenkomsten bekendgemaakt.

Reageer op dit artikel