nieuws

STFD selecteert adviseurs voor begeleiding ‘zelftoetsers’

Archief

De Stichting Financiële Dienstverlening (STFD) gaat beoordelen welke organisaties in aanmerking komen om financieel adviseurs te helpen bij de aanpassing aan de WFT.

Het gaat dan met name om adviseurs bij wie tijdens de zelftoets gebreken of in elk geval verbeterpunten zijn geconstateerd. Voorzitter Arie Kraaijeveld en directeur John Pennink van de STFD gaan komende maand zelf beoordelen welke instituten in aanmerking komen voor het predicaat ‘aanbevolen kwaliteitsorganisatie’. Deze komen onder een speciale button op de site van de STFD te staan, zodat het intermediair hieruit een keus kan maken.
De STFD maakt in de begeleiding onderscheid tussen kwaliteitsadvisering en kwaliteitsborging. Kantoren kunnen al naar gelang hun eigen situatie voor een van deze vormen kiezen. Advisering betreft vooral normoverdracht en voorlichting over de wettelijke toezichteisen. Kwaliteitsborging gaat een stap verder. Hier komen bevordering van kwaliteit en normoverdracht aan de orde, met periodieke bedrijfsonderzoeken als controle. Het inschakelen van een kwaliteitsadviseur is niet wettelijk verplicht en gebeurt vrijwillig. Het is zelfs geen voorwaarde om deel te mogen nemen aan de STFD, zoals de zelftoets, aldus Pennink.
Geen bemiddeling
De Stichting Financiële Dienstverlening zal ook niet bemiddelen tussen kwalitieitsorganisaties en intermediair. “De organisaties zullen op de site van de STFD een overzicht van hun dienstverlening geven, maar wij onthouden ons verder van commentaar of aanbevelingen”, aldus Pennink.
Eind november waren er nog geen inschrijvingen binnen, maar Pennink verwacht dat er uiteindelijk “zo’n tien organisaties, zoals bijvoorbeeld de Stichting Keurmerk Financiële Dienstverlening, in aanmerking zullen komen voor deze rol”.

Reageer op dit artikel