nieuws

Stevig herstel van winst Dela

Archief

Uitvaartverzekeraar en -verzorger Dela heeft vorig jaar een nettowinst behaald van e 33,9 mln, na een verlies van e 111,4 mln in 2002 en e 19,9 mln het jaar daarvoor. Dela dankt het herstel aan “een goede beheersing van de kosten bij uitvaartverzorging” en vooral gestegen beleggingsresultaten.

Die laatste bijdrage kwam uit op e 132 mln, tegen nog e 72 mln negatief een jaar eerder. Een belastingclaim van e 13 mln werkte nog drukkend op de winst, maar veel tranen laat Dela daar niet over: de fiscus had namelijk een aanslag van in totaal zo’n e 150 mln opgelegd. Die dreiging blijft overigens nog in de lucht, want de belastingdienst gaat in cassatie tegen de uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch.
Een pijler onder de winst is, zoals genoemd, de ontwikkeling van de uitvaartkosten. Dela verzorgde in totaal 22.666 uitvaarten, oftewel zo’n 16% van alle uitvaarten in ons land. De kosten die daar gemiddeld mee gemoeid waren zijn “gering” gestegen naar e 2.816 (2.720). Het Eindhovense bedrijf verwacht dat de gemiddelde uitvaartkosten de komende jaren minder snel zullen stijgen dan in het recente verleden, waardoor extra toevoegingen in de reserves beperkt kunnen blijven.
Verzekerden
Niet alleen in winsttermen was 2003 “een heel goed jaar” voor Dela. Het verzekerdenbestand nam weer verder toe. In ons land steeg het aantal verzekerden met 46.636 tot 2.353.000, circa 15% van de Nederlandse bevolking. Er werden 59.307 nieuwe polissen verkocht, een plus van 5,3% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal staan nu ruim 1,1 mln polissen in de boeken.
In België nam het aantal verzekerden met 1.836 toe tot ruim 217.000 mensen, terwijl de teller bij joint-venture Dela-RVS Uitvaartzorg steeg tot 18.810 (15.900) verzekerden uit 11.321 polissen. Dela is verder te spreken over de introductie van de Gedenktekenverzekering: een kapitaalverzekering op één of twee levens voor het dekken van de kosten van een grafsteen.
De verzekerdengroei leverde een bijna 10% hogere periodieke premieomzet op van (bruto) e 141,1 (129,1) mln. De koopsommen uit winstdeling, zijnde de backservice-toevoeging aan de technische voorziening, daalde tot e 38,9 (70,5) mln.

Reageer op dit artikel