nieuws

Sterpolis werkt zich uit rode cijfers

Archief

Sterpolis, de zelfstandig opererende direct-writer binnen de Rabo/Interpolis-groep, heeft over 1994 een positief resultaat (vóór belastingen) geboekt van ruim f 0,5 mln, tegen een verlies van f 4,9 mln in 1993.

De totale omzet in schade- en levensverzekeringen steeg vorig jaar met 16% tot f 77 mln. “De bedrijfskosten konden door intensieve beheersing en efficiency-maatregelen worden gestabiliseerd.”
Levenbedrijf
Bij de bekendmaking van de jaarcijfers stelde Sterpolis “de komende jaren goede kansen te zien in specifieke marktsegmenten”. Het in 1992 opgerichte levenbedrijf ontwikkelt zich gunstig. “Een verdere uitbreiding van het levenpakket met hypotheek en universal life-produkten is gepland.”
Directie
Eind vorig jaar is algemeen directeur mr E. Mijs (48) 100% WAO-gerechtigd geworden. De statutaire directie bestaat sinds 1 januari 1995 uit L.B. Dooper (voorzitter) en K.H. Spiering, die beiden in september 1991 overstapten van Avéro naar Sterpolis.

Reageer op dit artikel