nieuws

Sterpolis scherp op rendement en niches

Archief

Met het oog op de groei van het aantal verzekerden en het premie-inkomen is Sterpolis bezig met de ontwikkeling van opvallende niches. Maar groei is niet de hoofddoelstelling. Een beter rendement wordt momenteel in Arnhem hoger aangeslagen.

Sterpolis wil haar doelstellingen bereiken door in bestaande (niche)segmenten te penetreren of door zelf niches te ontwikkelen, zo staat in het jaarverslag over 1995 te lezen. Directeur K.H. Spiering licht toe dat de direct-writer hiermee bijvoorbeeld doelt op de samenwerking met het kledingwarenhuis C&A.
Dit voorjaar is Sterpolis begonnen met de verkoop van doorlopende reisverzekeringen, tegen een speciaal tarief voor ‘vaste klanten van C&A’. In een tiental C&A-winkels – die streven naar meer activiteiten in het warenhuis – zijn in eerste instantie produktbrochures bij de kassa’s uitgestald. Later werd het publiek door een promotieteam warm gemaakt voor de reispolis. De aanvraag voor een offerte of verzekering geschiedt rechtstreeks tussen klant en Sterpolis. “In de testperiode, ongeveer april en mei, hebben we een kleine 2.000 polissen gesloten”, aldus Spiering.
Een tweede test is korte tijd later gehouden met het Opgroei Spaarplan. Daarmee wordt 15 jaar lang maandelijks een vaste premie betaald tegen gegarandeerd 6% rente. Naast het eindkapitaal krijgt de verzekerde na 15 jaar een C&A-bonuscertificaat à f 100 uitgekeerd. Deze proef wordt na de vakantie voortgezet.
Companion
Een omvangrijker initiatief van Sterpolis is Companion Business Services, een organisatie die op abonnementsbasis diensten gaat verlenen aan het midden- en kleinbedrijf (mkb). Die diensten bestaan allereerst uit advies en ondersteuning op de niet-kernactiviteiten van de ondernemer: fiscale zaken, incasso, human-resourcemanagement, communicatie, zakenreizen, subsidieregelingen, enzovoort. Daarnaast fungeert Companion als logistiek manager tussen mkb en leveranciers van diensten zoals de Rabobank, accountantskantoor Deloitte & Touche, arbodiensten en de verzekeraars Interpolis en Sterpolis. Die diensten zijn tegen lagere tarieven beschikbaar voor de Companion-abonnee (f 1.500 per jaar).
Companion opent in september acht (van de beoogde 15) steunpunten op bedrijfsterreinen in Ede, Emmen, Enschede, Heerlen, Nijmegen, Tilburg, Vianen en Arnhem, waar ook het hoofdkantoor is gevestigd. Op elk steunpunt zullen 2 à 3 mensen gaan werken, die ruime ervaring hebben in meerdere functie in het mkb.
Ondanks dat Sterpolis initiatiefnemer is van Companion, bezit het geen aandelen. Een beleggingsmaatschappij van moeder Interpolis bezit daarentegen wel 40%.
Resultaten
Sterpolis behaalde vorig jaar een resultaat na belastingen van f 1,4 (0,3) mln, bij een bruto premie-inkomen van f 74,1 (65,3) mln. Dit resultaat is grotendeels te danken aan de forse opbrengsten uit beleggingen. Het belegd vermogen groeide naar f 75,6 (73,0) mln; de opbrengsten bedroegen f 14,4 (11,7) mln.
Het premie-inkomen en technisch resultaat van het schadebedrijf beliepen respectievelijk f 67,1 (59,6) mln en f -4,2 (-4,4) mln. Voor leven was dat f 7,0 (6,2) mln premie – waarvan f 2,5 (2,6) mln koopsom – en f -0,9 (-0,6) mln resultaat. “Het accent moet daarom verschuiven naar rendement”, aldus Spiering. “We zullen naar positieve operationele resultaten toe moeten. Aandeelhouder Interpolis eist een bepaald rendement op het eigen vermogen van ons. We kunnen niet blijven leunen op de beleggingsresultaten.”
Sterpolis werkt daarom hard aan schadebeperkende maatregelen. Dit betreft met name het sterk vertegenwoordigde autosegment, aangezien Sterpolis in die branche resultaten boekte van wa f -7,1 (-4,4) mln en casco f 0,2 (-3,1) mln bij premie-inkomens van resp. f 25,7 mln en f 26,2 mln. Spiering: “Ons acceptatiebeleid is veel scherper geworden. Daarnaast reageren we snel op zware letselgevallen, ter voorkoming van lang lopende dossiers. Want die staan garant voor hoge schadeposten.”
Positieve geluiden liet het schadebedrijf horen over de agrarische markt. Via het Agra Service Centrum in Doetinchem wordt deze markt intensiever benaderd, en met succes. “Het succes zit ‘m vooral in een toename van de verzekeringsdichtheid”, aldus Spiering. Door nauwer samen te werken met Interpolis hoopt Sterpolis zijn positie hier verder te versterken.

Reageer op dit artikel