nieuws

Sterpolis op vingers getikt

Archief

Door middel van een kort geding heeft Robein Leven collega Sterpolis op de vingers getikt. Sterpolis werd verweten in een mailing misleidende reclame te hebben gemaakt. De Arnhemse rechter achtte dit verwijt terecht.

In de bewuste mailing had Sterpolis een koopsomvergelijking opgenomen. Hierin stond Sterpolis op basis van het eindbedrag bovenaan, Robein vierde; op zich niet strafbaar, ware het niet dat Sterpolis verwijtbaar foutieve gegevens heeft vermeld. Zo was het gegeven eindkapitaal van de Robein-koopsom onjuist en sprak Sterpolis ten onrechte van een koopsom met restitutie. Dit suggereert een uitkering van 100% bij voortijdig overlijden, maar Sterpolis geeft 90%.
Naast de misleidende tekst, verwijt de rechter Sterpolis ook oneigenlijk gebruik van de merknaam Robein. Sterpolis zet zich namelijk af tegen Robein en ‘gebruikt’ Robein om de eigen positie zo sterk mogelijk te maken. En dat mag niet, als die vergelijking misleidende elementen in zich heeft.
Tot rectificatie is Sterpolis niet gedwongen. Aangezien koopsomvergelijkingen momentopnamen zijn en de mailing alweer drie maanden geleden werd verstuurd, is van spoedeisende belangen geen sprake.
Reclame-code
Robein heeft ook nog een vraag lopen bij de Reclame Code Commissie.
Het door Zwitserleven gehanteerde rekenvoorbeeld bij de introductie van AEX-Extra Koopsom, is volgens Robein eveneens onvolledig en misleidend.
Met zijn inspanningen wil Robein de misleidende reclames in de levenmarkt aan de kaak stellen. Algemeen directeur Reintjens hoopt dat dit leidt tot een soort van reclame-gedragscode. Het Verbond van Verzekeraars ziet daar vooralsnog geen heil in. Wel stelt het Verbond momenteel een gedragscode op voor het gebruik van rendementen en prognoses. “Reclame ligt denk ik buiten ons bereik”, aldus woordvoerder Uri van het Verbond.

Reageer op dit artikel