nieuws

Sterpolis gaat met apotheken in zee

Archief

Sterpolis gaat Service Apotheken inschakelen voor de verkoop van doorlopende reisverzekeringen. De doorlopende reisverzekering ligt volgens de direct-writer in het verlengde van de (tropen)adviezen die deze apotheken geven.

Service Apotheken bieden hun klanten – in het kader van ‘gezond op reis en gezond weer terug’ – als extra service onder meer gratis vaccinatie-adviezen en een geneesmiddelenpaspoort. De apotheken zullen hun adviezen vergezeld laten gaan van speciale brochures over de doorlopende reisverzekering. De apotheken bemiddelen niet. De klant sluit de verzekering direct bij (direct-writer) Sterpolis.
De samenwerking betreft de reguliere doorlopende reisverzekering van Sterpolis. Dit product heeft een extra medicijnservice. Als een verzekerde vergeten is zijn medicijnen mee op reis te nemen, of zijn medicijnen tijdens de reis is kwijtgeraakt, zorgt Sterpolis dat er zo snel mogelijk nieuwe medicijnen komen. De polis kost f 149 per jaar en dekt voor alle gezinsleden elk verblijf in het buitenland (ook zakelijke reizen) in de gehele wereld. “Het hoeft niet bij dit product te blijven”, zegt Irma van der Fluit, woordvoerster van Sterpolis. “In de loop van volgend jaar gaan we bekijken of we met de apotheken ook kunnen samenwerken voor andere producten.” De apotheken krijgen geen geldelijke beloning voor hun aanbevelingen. Wel zal Sterpolis (een dochtermaatschappij van Interpolis) de Service Apotheken onder de aandacht brengen van de verzekerden. Dit zal onder meer gebeuren via het verzekerdentijdschrift SterMagazine. Er zijn 140 Service Apotheken in ons land. De apotheken die zijn aangesloten bij deze franchiseformule, bieden onder meer medicijnbegeleiding via spreekuren, en nieuwsbrieven met de laatste stand van zaken over bijvoorbeeld hoge bloeddruk, cholesterol, en over bepaalde aandoeningen. Met de samenwerking met apotheken volgt Sterpolis de trend van een doelgroepgerichte afzet. Zo heeft bijvoorbeeld Geové RZG kortgeleden een ziektekostenpolis ontwikkeld voor de klanten van drogisten.

Reageer op dit artikel