nieuws

Sterke groei Leven bij NVA-leden

Archief

De provisie-ontvangsten uit levensverzekeringen zijn voor de NVA-kantoren in 1995 met 17,5% gestegen. Na de groei van 22% in 1994 betekende dat opnieuw een goed jaar voor de levensector. De leven-branche neemt 27% van het totaal aan ontvangsten voor zijn rekening.

Dit blijkt uit het Bedrijfsvergelijkend Onderzoek (BVO), dat in opdracht van NVA door het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf is uitgevoerd.
De provisie-inkomsten uit Schade groeiden eveneens, zij het met minder grote percentages: 6,9%. De schadepremies groeiden met 7,6% overigens harder dan de provisies.
De provisie uit hypotheekbemiddeling daalde in 1995 met 23,8% Het hypotheekvolume daalde met 14,5%.
De totale ontvangsten uit Leven, Schade en hypotheken namen met 8% toe; de kosten voor de onderzochte NVA-kantoren met 6,7%. Het economische resultaat steeg daarmee met 14,5%.
Op de assurantiekantoren werd het drukker: het aantal cliënten steeg met 4,3%, het aantal polissen met 5,1%. Het aantal medewerkers per kantoor groeide met 3,1%. Een NVA-kantoor heeft hiermee gemiddeld 13,4 fulltime medewerkers in dienst.

Reageer op dit artikel