nieuws

Sterke groei Hypotrust in eerste halfjaar

Archief

Het facilitair hypotheekbedrijf Hypotrust zegt in het afgelopen halfjaar 65% meer hypothecair krediet te hebben verstrekt aan particulieren en bedrijven dan in de tweede helft van 1995.

In de eerste helft van dit jaar sloot het Rotterdamse hypotheekbedrijf 3.300 hypotheken met een totaalsom van / 600 mln.
Woninghypotheken
Ingeschreven in het kadaster zijn in het eerste halfjaar 2.850 woninghypotheken tot een totaalbedrag van / 525 mln. Het marktaandeel, gerekend in door het CBS gepubliceerde bedragen, ligt rond 1,6% (1995: 1%), aldus Hypotrust.
In de laatste zes maanden van vorig jaar sloot het Rotterdamse hypotheekbedrijf bijna 2.000 hypotheken tot een bedrag van / 360 mln. Over heel 1995 zette Hypotrust voor f 500 mln aan hypothecair krediet uit, verdeeld over 2.800 contracten.
Overdracht
Een portefeuille van 500 Hypotrust-hypotheken tot in totaal f 100 mln is overgedragen aan Kas-Associatie NV.
Deze voor Kas-Associatie strategische belegging wordt ondergebracht in Hypotrust 14 BV, die fungeert als nieuwe hypotheeknemer. Het administratieve beheer blijft in handen van Hypotrust. Op deze manier zijn inmiddels zes financiële partners verbonden.

Reageer op dit artikel