nieuws

Sterk verbeterde resultaten Eureko

Archief

Eureko, de overkoepelde holding boven Achmea, heeft in de eerste helft van dit jaar de winst sterk verbeterd tot e 269 mln, daar waar vorig jaar nog e 37 mln verlies werd geleden.

Eureko schrijft de resultaatverbetering toe aan drie zaken: een rigoureuze reductie van kosten, vruchtbare beleggingen en sterk verbeterde resultaten bij de schadeverzekeringen. De kostenbesparing heeft e 40 mln opgeleverd, onder meer dankzij een personeelsreductie van ruim zeshonderd werknemers tot 14.600. In het schadebedrijf daalde de combined ratio (verhouding schadeclaims plus kosten versus het premie-inkomen) tot 91,8% (97,0%). De verbetering is toe te schrijven aan de extreem lage schaderatio van 65,3% (71,3%).
Van de totale Eureko-premieomzet van netto e 2.873 mln (+7,6%) werd in de eerste zes maanden e 2.323 (2.238) mln (+3,8%) binnengebracht door Achmea. Het technische verzekeringsresultaat daalde in ons land tot e 182 (238) mln, door een fors lager resultaat Leven van e 41 (152) mln. Het resultaat Schade steeg daarentegen, dankzij de al eerder gememoreerde afname van de schadelast, tot e 108 (54) mln. Het resultaat Zorg was stabiel: e 33 (32) mln bij een sterk gestegen premieomzet van e 907 (799) mln. Kostenstijgingen en overheveling van ziekenfondsdekkingen naar particuliere verzekeraars noemt het concern als redenen voor de groei.
Leven
Het premie-inkomen Leven van Eureko steeg met 5,8% tot e 1.314 (1.242) mln. De groei in Nederland wordt omschreven als “bescheiden”. Eureko maakt nog melding van de gestandaardiseerde nieuwe productie (100% periodiek en 10% koopsom) van e 130,9 (100,0) mln, zonder een uitsplitsing naar ons land. Wel meldt het concern dat de productiestijging vooral te danken is aan eenmalige koopsommen met “lage winstmarges”.
E-mailmarketing
De Achmea-dochters Zilveren Kruis en Groene Land hebben een meerjarige overeenkomst gesloten met Veritate Company voor de verzorging van hun marketingactiviteiten per e-mail. De samenwerking start met het versturen van het maandelijkse loyaliteitsmagazine voor 40.000 abonnees van Zilveren Kruis. Veritate claimt jaarlijks tweehonderd miljoen e-mails te versturen.

Reageer op dit artikel