nieuws

Steriele handschoenen bij katheter gedekt

Archief

Steriele handschoenen kunnen worden aangemerkt als ‘toebehoren’ bij katheters en derhalve worden vergoed, vindt de Beroepscommissie.

De Beroepscommisie WTZ, het instituut voor klachten in verband met standaard(pakket)polissen, kreeg een klacht van een vrouw die wegens ‘een neurlogische blaas’ zichzelf moet katheteriseren. Op advies van haar neuroloog gebruikt ze hierbij, ter voorkoming van urineweginfecties, steriele handschoenen. Ze gebruikt twintig paar handschoenen per maand hetgeen jaarlijks circa f 4.800 kost. Haar ziektekostenverzekeraar meende dat de kosten niet zijn gedekt en vroeg een coulanceregeling aan bij de pool voor standaard(pakket)polissen (de Stichting Uitvoering Omslagregeling). De pool weigerde een regeling, omdat ook niet-steriele handschoenen zouden voldoen.
In de regeling voor hulpmiddelen staat, dat “katheters, al dan niet met toebehoren” zijn gedekt en dat “afhankelijk van de omstandigheden ook steriele handschoenen als toebehoren kunnen worden beschouwd”. De Beroepscommissie oordeelde, dat als een uroloog steriele handschoenen adviseert, de medische noodzaak hiervan mag worden aangenomen en dat de pool dus dekking moet verlenen.
Beroepscommissie WTZ nummer 0011

Reageer op dit artikel