nieuws

Steeds meer klachten over dierenverzekeraar

Archief

Het aantal klachten over dierenverzekeraar NHZ Animas is het afgelopen jaar “enorm toegenomen”, zegt de Stichting Ombudsman in zijn jaarverslag. De Ombudsman wijt dit aan het feit dat de huisdierenverzekering erg in trek is. Als gevolg daarvan heeft Animas “waarschijnlijk veel polissen kunnen verkopen”. De tweede oorzaak van het groeiend aantal klachten is het NHZ Animas in 2004 de polisvoorwaarden eenzijdig wijzigde door de veterinaire consultkosten uit de polisdekking te halen. Een derde oorzaak voor de toename is dat de dierenverzekeraar jaarlijks meer beheerskosten in rekening brengt dan op grond van de polis is toegestaan.

De Ombudsman zal bij het publiek blijven aangeven dat men geen zaken moet doen met deze verzekeraar. Daarnaast is contact opgenomen met de Autoriteit Financiële Markten om gezamenlijk te bekijken hoe “deze boosdoener kan worden aangepakt”.

Reageer op dit artikel