nieuws

Steeds meer keus in anw-produkten

Archief

Diverse maatschappijen brachten de afgelopen twee weken nieuwe anw-produkten op de markt. Het betrof veel individuele oplossingen voor het anw-gat. Vaak als alternatief voor het eerder gelanceerde collectieve produkt.

De anw Bedenktijd Verzekering van Generali is een variant op het eigen collectieve anw-produkt. De verzekering – van een risicokapitaal óf van renten van f 24.000, f 18.000, f 12.000 of f 6.000 per jaar – is bedoeld als voorlopige oplossing voor bedrijven. Die oplossing kan drie, zes of twaalf maanden duren.
Verzekerd wordt een ‘maatwerk’-uitkering, die – afhankelijk van de persoonlijke situatie – maximaal f 24.000 per jaar bedraagt. Bij aanmelding voor 1 augustus worden geen medische waarborgen verlangd. Alle werknemers worden verzekerd, ongeacht burgerlijke staat. De premie per werknemer is f 80 per kwartaal.
Axent
Aegon-dochter Axent (voorheen UBO/Moira) verzekert een rente-uitkering, die direct na overlijden ingaat. Het verzekerd bedrag is maximaal f 1.292 per maand. De uitkering is geïndexeerd. Het anw-plan kan op twee levens gesloten worden.
Bij in leven zijn op de einddatum van de polis, biedt Axent premierestitutie. Als een kostwinner van 45 jaar nu een AanvullingsPlan-polis sluit, krijgt hij over twintig jaar – bij in leven zijn – vier jaarpremies retour. Een 20-jarige kostwinner zou op 65-jarige leeftijd 36 jaarpremies retour ontvangen. De anw-polis van Axent wordt aan CNV-leden verkocht tegen 5% ledenkorting.
Avéro
Het Nabestaanden GarantPlan van Avéro heeft standaard een 5-jarige gelijkblijvende risicoverzekering, ter waarde van f 150.000 of f 300.000 (eventueel een afwijkend kapitaal). Aanvullend kan tijdelijke gezinsopvang na overlijden worden meerverzekerd. (Nabestaanden GarantService). De maatwerkoplossing van Avéro is óf een erfrenteverzekering op één of twee levens, óf een uitgestelde rente óf een combinatie daarvan.
Voor (semi-)collectieve contracten biedt Avéro afhankelijk van het aantal deelnemers premiekorting. De afsluitprovisie bij individuele polissen is 85%, bij (semi-)collectieve 45%. De doorlopende provisie is 5%. Voor de standaardcontracten geldt alleen een doorlopende provisie, van 15%. Over alle verzekeringen die in 1996 worden gesloten wordt eenmalig 10% extra provisie uitgekeerd.
Zürich
De Individuele Nabestaanden Verzekering van Zürich Leven, een afgeleide van het collectieve produkt, bestaat uit twee soorten kapitaalverzekeringen. De eerste variant kent vijfjarige risicopremies, de tweede variant gelijkblijvende premies. Bij de tweede optie (op annuïteitenbasis) hoeft in de laatste vijf jaar geen premie meer te worden betaald. Het verzekerde kapitaal kan bij beide varianten eens in de vijf jaar worden verhoogd, zonder gezondheidswaarborgen.
De provisiestelling is gebruikelijk: twee maal 85% en 5% doorlopende provisie bij de verzekering op annuïteitenbasis, en 15% doorlopende provisie bij de vijfjarige risicoverzekering.
Levob
Het collectieve anw-produkt van Levob heet het anw-aanvullingspensioen. Een direct ingaande renteverzekering – tegen éénjarige risicopremies – van f 22.800 of minder per jaar. Die rente-uitkering wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de overrente. De anw-polis wordt als negende produkt toegevoegd aan het employee-benefitspakket van Levob, het Verzekerd Preventie Plan.
Nieuwe Hollandse Lloyd
Het Nabestaanden InkomensPlan van Nieuwe Hollandse Lloyd (NHL) voorziet, tegen óf éénjarige risicopremies óf gelijkblijvende premies, in een kapitaalverzekering. Hiermee kan een rente van maximaal f 40.000 per jaar worden aangekocht. De polis kan alleen op één leven worden gesloten.
De gelijkblijvende premies worden (naar keuze) belegd in een vijftal externe fondsen: Obam en Holland Fund voor aandelen, Obligatie Beleggingspool en Rorento voor obligaties of de Individuele Advies Mix. Is het rendement hoger dan de benodigde rente (4%), dan wordt bij in leven zijn op einddatum winstdeling uitgekeerd.
NHL heeft zelf anw-diskettes ontwikkeld, bedoeld voor de consument in plaats van het intermediair.
Elvia
Op 1 juli introduceerde Elvia de individuele anw-oplossing. De Nabestaandenverzekering verzekert een erfrente met vaste uitkering, danwel een erfrente met variabele uitkering (combinatie direct ingaand en uitgesteld). De verzekerde bedragen en de ingangsdatum van de uitgestelde erfrente kunnen naar keuze worden aangepast.
De premie kan op twee manieren betaald worden: via vijfjarige risicopremies of via gelijkblijvende. Extra dekkingen zijn premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en een ongevallenverzekering. De Elvia-provisie is gebruikelijk: óf 18,5% doorlopend, óf twee keer 85% en daarna 5% doorlopend. Voor de aanvullende dekkingen geldt een doorlopende provisie van 12,5%.

Reageer op dit artikel