nieuws

Start Nieuwsbrief Personenschade

Archief

Afgelopen week is het eerste nummer verschenen van de Nieuwsbrief Personenschade, die net als het Handboek Personenschade wordt uitgegeven door Samsom BedrijfsInformatie.

De Nieuwsbrief Personenschade (formaat: A5), bevat de volgende rubrieken: Actualiteiten, Nieuws van de verenigingen, Opinie, en Rechtspraak.
De redactie-adviesraad bestaat uit mr. J. Meyst-Michels, mr. F.Th. Kremer, mr. J. Wildeboer, mr. F. Meijer, R.J. Andriessen, mr. J.M. Beer en mr. R.Ph. Elzas. Als eindredacteur fungeert mr. M.F. Hartman.
De Nieuwsbrief Personenschade verschijnt elf maal per jaar en telt twaalf pagina’s per editie. De prijs is f 129 per jaar. De nieuwsbrief is ook verkrijgbaar in combinatie met het Handboek Personenschade. In dat geval betaalt men de geldende paginaprijs van het handboek (momenteel f 0,63), hetgeen neerkomt op een korting van ruim f 45. Voor meer informatie: tel. 0172-466.800.

Reageer op dit artikel