nieuws

STAR: draag oude pensioenwaarden over

Archief

De Stichting van de Arbeid (STAR) heeft op 8 juli jl. werkgevers met de nodige financiële ruimte gevraagd om ex-werknemers met oude premievrije pensioenwaarden in de gelegenheid te stellen die pensioenwaarden over te dragen naar hun huidige pensioenregeling.

Op 8 juli is het wettelijk recht op pensioenwaarde-overdracht voor werknemers in geval van verandering van werkgever van kracht geworden.
De STAR had deze aanbeveling al aangekondigd. Deze bevordert dat het totale pensioen onder beheer komt van één instelling.
Werknemers kunnen nu bij hun oude en huidige werkgever dan wel diens pensioenfonds een verzoek indienen voor overdracht van oude premievrije waarden.
De tekst van de aanbeveling (publicatienr. 4/94) is voor f 7 verkrijgbaar bij de STAR en bestelbaar via tel. 070-3 499 505.

Reageer op dit artikel