nieuws

STAR bepleit ruimere dispensatie bij verplichtgestelde bedrijfspensioenfondsen

Archief

Werkgevers moeten in meer gevallen dispensatie kunnen krijgen van de verplichting om deel te nemen aan verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen, vinden werkgevers- en werknemersorganisaties in de Stichting van de Arbeid (STAR).

Ze zijn tegen opheffing van de verplichtstelling.
De STAR zal eind deze maand in deze zin adviseren aan de bewindslieden van Financiën en Sociale zaken en Werkgelegenheid. Vorig jaar hebben de bewindslieden advies tot verbetering van de marktwerking in de pensioensector gevraagd aan de organisaties van pensioenuitvoerders (bedrijfstak- en ondernemingspensioenfondsen en verzekeraars) en aan de STAR en de Verzekeringskamer. Allleen het advies van de STAR is nog niet binnen.
De STAR is er voorstander van dat werkgevers een eigen pensioenregeling mogen laten uitvoeren als deze globaal gelijkwaardig wordt bevonden aan die van de regeling van de bedrijfstak. De toetsing dient volgens de STAR niet meer te geschieden per onderdeel van de regeling.
Een aanvraag van een werkgever om een regeling buiten het bedrijfstakpensioenfonds te mogen laten uitvoeren, wordt behandeld door het bestuur van het fonds en bijna altijd afgewezen. De STAR pleit voor de instelling van een onafhankelijke instantie waar de werkgever in beroep kan gaan.
Verder wil de STAR meer ruimte voor onderdelen van concerns om deel te nemen aan het concernpensioenfonds in plaats van het fonds van de bedrijfstak.
Verder wil de STAR de verplichtstelling opheffen als een bedrijfstakpensioenfonds gegronde klachten van werkgevers structureel niet honoreert.
De verzekeraars hebben geadviseerd de verplichtstelling op te heffen. (zie AM 5, pagina 6.) De bedrijfstakpensioenfondsen willen deze handhaven. (zie AM 7, pagina 34.) De ondernemingspensioenfondsen (AM 7, pagina 34) en de Verzekeringskamer (AM 9, pagina 38) adviseren een verruiming van het dispensatiebeleid.

Reageer op dit artikel